About pfinley

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far pfinley has created 34 blog entries.

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego2020-06-09T17:57:46+02:00

Białoruś: święcenia kapłańskie Illii Sauchanki MIC

23 maja 2020 r. Biskup Aleh Butkevich udzielił w kościele Świętej Trójcy w Głębokim święceń prezbiteratu diakonom: Illii (Eliaszowi) Sauchance MIC ze Zgromadzenia Księży Marianów i Jauhenowi (Eugeniuszowi) Szymanowiczowi, z diecezji witebskiej.

Białoruś: święcenia kapłańskie Illii Sauchanki MIC2020-06-09T17:37:47+02:00

Polska, Lublin: nowi diakoni mariańscy

W sobotę 9 Maja podczas Eucharystii, wielka radość zagościła w naszej wspólnocie mariańskiej, która otrzymała od Pana pięciu nowych głosicieli Ewangelii. Dziś w naszej kaplicy biskup pomocniczy diecezji ełckiej ks. Adrian Galbas SAC udzielił święceń diakonatu naszym braciom – Bartłomiejowi, Pawłowi, Janowi, Cedricowi oraz Alfredowi.

Polska, Lublin: nowi diakoni mariańscy2020-06-05T16:35:23+02:00

Kontemplując pamiątkę najwyższego, bo płynącego z miłości, pochylenia się  Boga nad człowiekiem, życzymy w imieniu Zarządu generalnego oraz redaktorów naszej witryny internetowej, aby przychodzący na świat Chrystus pomnożył świętość, wzniecił radość, natchnął nadzieją, umocnił w wierze i miłości oraz pozwolił na przetrwanie trudnych chwil. Niech Boże Dziecię staje się źródłem życia i świętości oraz błogosławi wszystkie dni Nowego 2020 Roku.

2020-01-14T21:22:13+01:00