Kamerun, Minkama

Dodano: 17.05.2017

Kamerun, Minkama: Inauguracja ośrodka duszpasterstwa młodzieży św. Stanisława Papczyńskiego

17 maja w wigilię wspomnienia liturgicznego św. Stanisława Papczyńskiego w misji Minkama uroczystą mszą świętą z sakramentem bierzmowania został zainaugurowany przez ks. Biskupa Sosthèna Leopolda Bayemi ośrodek duszpasterstwa młodzieży im. św. Stanisława Papczyńskiego – Foyer du Saint Stanislas Papczyński. Budynek Foyerzostał wybudowany głownie dzięki środkom przekazanym za pośrednictwem Stowarzyszenia Pomocników Mariankach przez ks. Prałata Mariana Zbiecia, emerytowanego proboszcza parafii Sadowne w diecezji drohiczyńskiej. W budynku znajduje się duża sala przeznaczona na spotkania modlitewne i formacyjne dla dzieci i młodzieży oraz dwa pomieszczenia na bibliotekę i biuro duszpasterstwa młodzieżowego. Sala jest położona tuż przy wjeździe do liceum państwowego, gdzie uczęszcza ponad 500 uczniów. Od początku utworzenia parafii św.  Jana Pawla II w Minkama (2014) myśleliśmy o zorganizowaniu ośrodka dla duszpasterstwa młodzieży. Ponad 70% populacji naszej parafii to dzieci i młodzież do 25 roku życia. Widzimy potrzebę dużego zaangażowania się w pracę z młodzieżą w jej formację ludzką, intelektualną i duchową. Niedaleko Foyer znajduje się skrzyżowanie, które młodzi nazwali „skrzyżowanie, gdzie zatracam swoje życie” przez narkotyki, prostytucję czy kradzieże i nawet rozbój. Dlatego żeby ustrzec młodych od tych niebezpieczeństw proponujemy im Foyer św. Stanisława Papczyńskiego, gdzie mogą odnaleźć wartość swojego życia w wymiarze ludzkim i duchowym.

Na uroczystości obecni byli wszyscy marianie pracujący w Kamerunie z misji Atok i z Domu Formacji w Ngoya oraz ks Ryszard Kusy MIC, przełożony Wikariatu Marianów w Rwandzie. Były obecne siostry zakonne oraz Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Kamerunie Pani Miriam Etoga, a także licznie zgromadzeni wierni z Minkama i okolicznych wiosek. Wiele razy w przemówieniach pojawiały się wyrazy wdzięczności za dar ks. Prałata Mariana Zbiecia i posługę księży marianów, którzy ten dar zrealizowali.

Na zakończenie uroczystości wierni zostali poinformowani, że ks. Cyryl Bounoungou MIC, wikariusz parafii i diecezjalny duszpasterz młodzieży 22 czerwca wyjedzie do Rzymu na studia, a w jego miejsce do Minkama będzie pracował ks. Grzegorz Mylek MIC. Ks. Biskup Sosthène bardzo serdecznie podziękował ks. Cyrylowi za jego zaangażowanie tak w parafii jaki i w duszpasterstwie diecezjalnym, szczególnie za zorganizowanie Diecezjalnych Dni Młodzieży, w których uczestniczyło ponad 4 tys. osób.

Uroczystości zakończyły się wspólną agapą przygotowaną przez parafian.

Kamerun – Minkama
Ks. Krzysztof Pazio MIC

Inne aktualności

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie

Wrzesień 9, 2020|

15 sierpnia 2020 roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-04T19:56:14+01:00
Go to Top