28 grudnia 2019 r. po raz pierwszy w historii naszego Zgromadzenia święcenia kapłańskie otrzymali trzej marianie urodzeni w Indiach. Uroczystość odbyła się w katedrze Matki Bożej w diecezji Sivagangai w Tamil Nadu w południowo-wschodnich Indiach. Święcenia kapłańskie z rąk bpa Jebamalai Susaimanickama, ordynariusza tejże diecezji oraz „ojca duchowego” naszego Zgromadzenia w Indiach otrzymali diakoni: Jeno Stephen, MIC, Sebasthi Stalin, MIC oraz Leo Arockia Doss, MIC. Każdy z neoprezbiterów przebył około 10-letni okres formacyjny. W koncelebrze udział wzięło ponad 100. kapłanów diecezjalnych i zakonnych, a 800. wiernych uczestniczyło we Mszy św.

Obecnie marianie w Indiach mają 8 kleryków i jednego brata zakonnego po ślubach czasowych, oraz około 20 kandydatów pochodzących z różnych stanów w Indiach, którzy uczą się angielskiego i studiują filozofię. Studia filozoficzne odbywają w Tamil Nadu, natomiast teologię nasi klerycy studiują u księży palotynów w miejscowości Mysore w stanie Karnataka.

Nasi młodzi marianie zorganizowali chór, który śpiewał podczas Mszy św. Dyrygował nim ks. Den Singh, kapłan diecezjalny mieszkający w naszym Kolegium Miłosierdzia Bożego w Karamathur w okręgu Madurai. Natomiast ks. Kulanthai Samy CMF, również rezydujący w naszym Kolegium, towarzyszył mariańskim kandydatom w posługiwaniu podczas ceremonii święceń kapłańskich oraz Mszy św. dziękczynnych. Neoprezbiterzy otrzymali piękne ornaty z wizerunkiem naszego św. Ojca Założyciela – Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego.

Msze dziękczynne mariańskich neoprezbiterów zostały odprawione w bardzo uroczysty sposób w ich miejscowościach rodzinnych. Honorowych gości witano przy wejściu do każdej wioski i obdarzano girlandami z kwiatów. Następnie wszyscy mieszkańcy wioski udawali się procesjonalnie do kościoła. Pochodowi towarzyszył akompaniament muzyczny, tańce, rozrzucanie kwiatów i fajerwerki. Po zakończeniu każdej Mszy św. odbywały się prezentacje na cześć neoprezbiterów oraz jako dziękczynienie Bogu za dar ich kapłaństwa.

Każdy z nowo wyświęconych kapłanów będzie kontynuował pracę duszpasterską, zdobywając doświadczenie w parafii w której poprzednio posługiwał jako diakon. Pod koniec maja wszyscy trzej udadzą się do Rzymu, aby rozpocząć naukę języka włoskiego przed podjęciem studiów na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim.