Kamerun, Atok

Dodano: 21.09.2011

Kamerun: zmiany personalne w misji

W naszym Zgromadzeniu postanowiono, że placówkom misyjnym podlegającym do niedawna bezpośrednio pod Dom Generalny w Rzymie, należy nadać więcej autonomii i tożsamości. W tym celu powstały wikariaty, które spełniają te oczekiwania i umożliwiają lepsze funkcjonowanie misji oraz realizowanie charyzmatu i powierzonego im posłania.

Nasz Wikariat Kameruński nabiera coraz bardziej charakterystycznych cech i kształtuje swoją tożsamość w kontekście Kościoła lokalnego i afrykańskiej kultury. Pracujemy w terenie ściśle misyjnym, na wschodzie Kamerunu, który jest regionem bardzo trudnym nie tylko ze względu na tropikalny klimat i las równikowy, ale także na mentalność ludzi, często żyjących w biedzie, zamknięciu, hołdujących tradycyjnym wierzeniom, zabobonom, uległym na zewnętrzne wpływy, sekty i nowinki, zastraszonych i zagubionych. Miejscowy biskup Jan Ozga powierzył marianom tę misję, aby ją odnowili i wzbogacili swoim charyzmatem. Dom, parafia i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Atoku mają odpowiadać na te wezwania i służyć duchowej odnowie. Stąd ta misja ma charakter szczególny.

Nasza druga placówka w Ngoya ma bardziej charakter formacyjny. Jest to dom studiów dla naszych kandydatów do Zgromadzenia. Ma ona za zadanie stanowić bazę dla formacji młodych marianów z terenu Afrtyki. W niej wychowują się młodzi marianie w duchu naszego charyzmatu.

By odpowiedzieć na na te wezwania potrzeba było odpowiednich przygotowań i nominacji ludzi, którzy tym zadaniom sprostają. I tak w Atoku ks. Paweł Rawski został mianowany proboszczem, a dotychczasowy proboszcz ks. Krzysztof Pazio otrzymał misję w domu formacyjnym w Ngoya, w którym coraz bardziej przybywa nam kandydatów. Jest on także naszym przełożonym w Wikariacie.

Uroczyste wprowadzenie w posługę nowego proboszcza w Atoku odbyło się dnia 18 września. Dokonał je ks. Andree Apanga, wikariusz generalny diecezji. Na tę uroczystość przybyli przedstawiciele miejscowych władz, szefowie wiosek, katechiści ze wspólnot parafialnych, chórzyści oraz pozostali wierni. Na wprowadzenie w posługę proboszcza złożyły się: odczytanie dekretu Biskupa, wyznanie wiary, przyrzeczenie współpracy i posłuszeństwa biskupowi oraz wręczenie Pisma Świętego i kluczy do tabernakulum i kościoła. Nowy proboszcz symbolicznie zasiadł także w konfesjonale oraz ucałował ołtarz, na którym jest sprawowana Eucharystia. Wszytkie te ryty miały na celu podkreślenie potrójnej funkcji kapłana – proboszcza, jako Nauczyciela, Zarządcę i Uświęciciela powierzonego mu ludu.

Ks. Paweł celebrował je z powagą i wzruszeniem. Jest on siódmym proboszczem w tej parafii. Pierwsi proboszczowie to misjonarze Fidei Donum: ks. Andree Wouiters z Holandii, oraz ks. Pawel Daraż i Jan Rybka z Polski. Następnie parafia była opuszczona i dojeżdżali do niej księża z sąsiednich parafii. Marianie objęli w niej posługę w 2002 r., a ks. Paweł Rawski jest z kolei czwartym proboszczem z naszego Zgromadzenia po ks. Ryszardzie Kusym, ks. Ryszardzie Górowskim i ks. Krzysztofie Pazio.

Nie brakowało podziękowań dla odchodzącego proboszcza. Oprócz mów i świadectw były dla niego także ofiary i dary. Kawałek sznurka, oznaczającego, że później otrzyma kozę, 9 kur, wiele owoców, napojów i zbiorów z pól. Były także kwiaty zebrane przez dzieci, ładnie, artystycznie przystrojone, tak, by stały się pięknym darem wyrażającym wdzięczność za 8-letnią posługę ks. Krzysztofa w tej parafii.

Liturgia trwała 3 godziny. Wikariusz generalny przemawiał płomiennie, ukazując nowemu proboszczowi kierunki działania oraz życząc odwagi i wytrwania. Przemawiał także ks. Franciszek Filipiec i ukazał wiele owoców wynikających ze współpracy marianów z diecezją, życząc, aby taka postawa była dalej pielęgnowana przez nowego proboszcza.

Na uroczystą agapę zostali zaproszeni przedstawiciele miejscowych władz, reprezentanci Rady Parafialnej, księża i siostry oraz przejeżdżający w tym czasie przez misje goście z Polski. Po południu zatrzymał się także na misji ks. bp Jan Ozga, by swoją obecnością okazać szacunek i podziękowanie marianom oraz ks. Krzysztofowi za wieloletnią posługę w parafii Atok i w diecezji.

Franciszek Filipiec MIC

Inne aktualności

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie

Wrzesień 9, 2020|

15 sierpnia 2020 roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.

2020-01-07T19:21:29+01:00
Go to Top