Włochy, Rzym

Dodano: 13.03.2013

Włochy, Rzym: komunikat dotyczący sesji komisji do spraw konstytucji i dyrektorium

Kapituła Generalna AD 2011 poleciła Przełożonemu Generalnemu powołanie Komisji ds. Konstytucji i Dyrektorium (skrót: KKD) celem dokonania rewizji oraz zaproponowania ewentualnych zmian i redakcji obowiązujących obecnie Konstytucji i Dyrektorium.

Dnia 13 lutego 2012 r. Ojciec Generał powołał Komisję w składzie: ks. Marian Pisarzak, przewodniczący; ks. Kazimierz Chwałek, wiceprzewodniczący; ks. Antoni Skwierczyński, sekretarz. Nadto powołał 10 konsultorów: ks. Joseph Roesch, ks. Jair Battista de Souza, ks. Zbigniew Piłat, ks. Paweł Naumowicz, ks. Jan M. Rokosz, ks. Janusz Kumala, ks. Kazimierz Pek, ks. Vytautas Brilius, br. Andrzej Mączyński, ks. Basileu Pires dos Anjos (na sesji nieobecny).

Listem z 24 września 2012 r. Przełożony Generalny zwołał walne zebranie członków Komisji i Konsultorów do Rzymu w dniach 19-21 lutego 2013 r.

Zebraniu przewodniczyli na przemian ks. Generał i ks. Przewodniczący Komisji. Każdy z uczestników Zebrania przedstawił na piśmie swoją ogólną koncepcję rewizji oraz mógł zaproponować wprowadzenie ewentualnych zmian do obecnie obowiązujących ustaw. W dyskusji skoncentrowano się na pierwszej części Konstytucji o naturze Zgromadzenia. Obszerne uzasadnienie zmian i propozycję wprowadzenia ich w pierwszym rozdziale przestawił ks. M. Pisarzak, przewodniczący Komisji. Wszystkie zgłoszone propozycje zostały przedyskutowane; wnioski z dyskusji posłużą do dalszej pracy Komisji.

W pierwszym dniu obrad przybył ks. Marian Babula CSMA, pracownik Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Omówił temat zwyczajów związanych z pracą nad konstytucjami zakonnymi. Kilkakrotnie w swym exposé podkreślił, że nasze Konstytucje są dobre, choć wiele w nich można dopracować lepiej. Od czasu Kodeksu Prawa Kanonicznego (1983) prawo zakonne bardzo się rozwinęło, powstało kilka nowych ważnych dokumentów, których myśli można dyskretnie umieścić w formułowanych ustawach. Ks. Prelegent podkreślił, że w pracę nad ustawami winno się włączyć całe Zgromadzenie.

W związku z sugestiami ks. Babuli dotyczącymi prac nad KKD Ojciec Generał planuje wysłać pismo do wszystkich Współbraci w Zgromadzeniu, w którym zaprosi ich do zgłoszenia wniosków.

Następne walne zebranie planowane jest w lutym 2014 roku.

ks. Antoni Skwierczyński MIC
sekretarz Komisji

Inne aktualności

Waszyngton, U.S.A: zmarł najstarszy członek Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC

1 stycznia, 2020|

Ks. Kazimierz Krzyżynowski MIC urodził się w Lublinie 17 stycznia 1923 r. Początkowo uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym [...]

2019-12-05T19:42:04+01:00