Litwa, Mariampol

Dodano: 30.04.2012

Włochy, Rzym: Komunikat Przełożonego Generalnego dotyczący możliwości uzyskania odpustu zupełnego skierowany do członków Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich

Komunikat Przełożonego Generalnego
dotyczący możliwości uzyskania odpustu zupełnego
skierowany do członków Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich

Niniejszym pragnę zakomunikować, że Penitenzjaria Apostolska w dniu 30 marca 2012 r. udzieliła in perpetuumczłonkom Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich (prot. n. 1281/11/I) możliwości uzyskania odpustu zupełnego z okazji corocznej celebracji wspomnienia bł. Ojca Stanisława Papczyńskiego, przypadającego na 18 maja, pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia św., modlitwa według intencji Ojca Świętego), odnawiając, przynajmniej prywatnie, obietnice wiernego zachowywania Statutów Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich.

Przypominam także, że członkowie Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich Reskryptem Penitenzjarii Apostolskiej z dnia 16 maja 1968 r. otrzymali in perpetuum możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami w następujące dni:

w dzień przyjęcia do Stowarzyszenia.
w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
w Święto Narodzenia N.M.P.
w Uroczystość Zwiastowania N.M.P.
w Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P.
w Uroczystość św. Józefa Oblubieńca N.M.P.

Niniejszy komunikat wraz z tekstem odpowiedniego dekretu proszę podać do wiadomości zainteresowanym osobom.

Ks. Andrzej Pakuła, MIC
Przełożony Generalny

Ks. Zbigniew Piłat, MIC
Sekretarz Generalny

Inne aktualności

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie

Wrzesień 9, 2020|

15 sierpnia 2020 roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.

2019-12-04T22:42:36+01:00
Go to Top