Kamerun, Atok

Dodano: 16.11.2013

Kamerun: Kongres Miłosierdzia w Atoku

Trzeci z kolei Kongres Miłosierdzia Bożego został zorganizowany w sanktuarium w Atoku (pierwszy odbył się w 2009, a drugi w 2012 r.). Odbył się on w listopadzie 2013 r. i nawoływał do konieczności otwarcia się na Miłosierdzie Boże, aby je przyjąć i przekazywać innym. Temat przewodnim było: „Wezwani do przyjęcia i dzielenia się miłosierdziem”.

W trakcie kilku dni siedmiu prelegentów omawiało duchowość miłosierdzia w różnych aspektach. Świeccy profesorowie: Jean Paul Messina oraz Dominik Yam Ntimbo ukazali, jak na przestrzeni wieków miłosierdzie było źródłem wielkich przemian i rozwoju. Prof. Anoine Babe SJ oraz ks. Jean Claude Mbele ukazali miłosierdzie Boże w rodzinie i w Kościele, zwłaszcza w jaki sposób rodzina afrykańska i Kościół żyją miłosierdziem. Dwie siostry z krakowskich Łagiewnik – s. Alicja Zelmańska, światowy prezydent Stowarzyszenia Faustynum i s. Salvatrice Musiał, wygłosiły konferencje o duchowości św. Faustyny, wydobywając aspekty łączenia się z Jezusem w sercu, aby żyć jego obecnością i czerpać z Niego miłosierdzie. W Kongresie uczestniczyli też świadkowie miłosierdzia – rodzina Bernardine i Bernardin z Rwandy oraz ks. Mirosław Bujak, wikariusz biskupi ds. duszpasterstwa w naszej diecezji, który ukazał potrzebę głoszenia i bycia świadkiem miłosierdzia, wynikającą z wezwania do nowej ewangelizacji.

Przez 4 dni grupa 120 delegatów z 9 diecezji aktywnie uczestniczyła w licznych celebracjach, konferencjach, dyskusjach, co jeszcze bardziej umacniało nasze więzi i tworzyło rodzinną atmosferę. Był też czas na adorację i spowiedź. Nowym punktem na tym Kongresie były dwie książeczki: modlitewnik zawierający Liturgię Godzin o Miłosierdziu (po raz pierwszy zaproponowany do odmawiania w formie brewiarza) oraz śpiewnik zawierający 20 pieśni o miłosierdziu, zaczerpniętych z Biblii i Dzienniczka, do których melodie opracował nasz animator Landry Miasse.

Ks. bp Jan Ozga zainicjował Kongres, ukazując krzyż jako najbardziej wymowną formę objawienia miłosierdzia Bożego. Końcowe przesłanie Kongresu uroczyście wygłoszone w niedzielę na Mszy św. zawierało ukazanie miłosiernego Boga, który posyła na świat swojego umiłowanego Syna, aby zbawić świat przez miłość ukazaną do końca na krzyżu. Krzyż ukazuje nam także przynależność do Chrystusa i Jego Kościoła. Jest dla nas znakiem zbawienia i obrony, w nim ukazane jest odkupienie za grzechy. Miłosierdzie otrzymane od Boga powinno się manifestować w życiu, najbardziej w podejmowanych uczynkach miłosierdzia. Objawia się ono przez współczucie i aktywne zaangażowanie w miłość i pomoc braciom w potrzebie, a szczególnie w udzielonym im przebaczeniu. Każdy apostoł miłosierdzia, zjednoczony z Chrystusem powinien być przekazicielem tej Bożej miłości innym, a kiedy jest zjednoczony w cierpieniach Chrystusa, staje się męczennikiem miłosierdzia i ukazuje swoim życiem świadectwo pełne pasji skierowanej do ubogich i do grzeszników, aby im objawić Boże miłosierdzie. Aby przypominać o tym uczestnikom Kongresu, w trakcie jego trwania często zamiast pozdrowień używane były wezwania, na które odpowiadano: „Misericordias Domini – in aeternum cantabo”.

W trakcie Kongresu Chór Miłosierdzia przy naszym Sanktuarium wspomagany był przez grupę młodzieży z Yaoundé, pod kierunkiem Marka Aurela. Młodzież przywiozła na tę okazję swoje instrumenty muzyczne. Zorganizowano także koncert pieśni o miłosierdziu. Największy aplauz zebrała pieśń o św. Faustynie, w której rytmiczny refren o treści: „Bóg przemówił do nas przez świętą siostrę Faustynę” zapraszał do tańca i wyrażenia wielkiej radości za miłosierdzie.

Franciszek Filipiec MIC

Inne aktualności

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie

Wrzesień 9, 2020|

15 sierpnia 2020 roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.

2019-12-05T19:54:17+01:00
Go to Top