Włochy, Rzym

Dodano: 08.12.2010

Włochy, Rzym: List Ekonoma Generalnego do członków Zgromadzenia – po polsku

Czcigodni Księża Przełożeni, Drodzy Współbracia,

Jako dar wdzięczności za beatyfikację Ojca Założyciela i stulecie odnowy naszego Zgromadzenia zostało uznane dzieło przeszczepienia naszej wspólnoty do Azji, zwłaszcza na Filipiny. To dzieło podjęte dzięki wkładowi personalnemu trzech Prowincji jest finansowane przez cale Zgromadzenia. W swoim Liście okólnym na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w 2007 roku, Ojciec Generał, po konsultacji z przełożonymi prowincji i wikariatów, poprosił wszystkie wspólnoty i instytucje mariańskie do przekazania na to dzieło min. 1% wszystkich swoich przychodów w ciągu trzech lat 2008-2010. Miała to być ofiara dobrowolna. Faktycznie wiele wspólnot wielkodusznie odpowiedziało na te prośbę, niektóre wspólnoty, wpłaciły daleko więcej niż 1%. Dzięki tej pomocy udało się otworzyć nową misję, zakupić teren i wybudować pierwszy dom zakonny na Filipinach. Nasi współbracia ponieśli ogromny trud organizacji tej pionierskiej misji. Bóg błogosławi naszej pracy.

Niestety nie brak domów zakonnych i instytucji mariańskich w tym parafii, które do tej pory nie wniosły żadnego swego wkładu w nasze dzieło wdzięczności. Mając na uwadze, że od samego początku finansowy wkład wspólnot i instytucji Mariańskich był oparty na dobrowolności, piszę ten list po to, aby przypomnieć tym wspólnotom które regularnie dokonywały wpłat, by uiściły ostatnią wpłatę do 31 grudnia 2010 roku, a tym wspólnotom i instytucjom mariańskim, które do tej pory nie wniosły swego udziału w misji na Filipinach (być może przez przeoczenie), aby raz jeszcze wielkodusznie rozważyły wniesienie swojego wkładu za trzy ostatnie lata, lub choć jednorazowo takiej kwoty na jaką je stać. Chciałbym na kapitule generalnej złożyć sprawozdanie ze wszystkich zebranych środków na ten cel i wydatków.

Obecnie na Filipinach mamy już trzech kleryków (dwóch z USA) i czterech postulantów. W maju rozpoczynamy pierwszy nowicjat, do którego, oprócz kandydatów z Filipin, zostaną także dołączeni kandydaci z Indii (ok. trzech). Istnieje pilna potrzeba kupienia ziemi i wybudowania, choćby bardzo skromnego, seminarium dla naszych seminarzystów. Wydaje się, że najlepszym miejscem będzie Manila, gdzie jest najlepszy poziom studiów, ale to wymaga dużych środków finansowych.

Azje to kontynent wielu kontrastów, w tym również wielkiej biedy materialnej. Pomóżmy naszym braciom, aby jak najlepiej mogli posługiwać pro Christo et Ecclesia. Środki materialne na misje można przekazywać albo przez pośrednictwo ekonomów prowincji i wikariatów albo też bezpośrednio na konto Kurii Generalnej w Polsce.

Oto numer konta:
Kuria Generalna Zgromadzenia Księży Marianów
numer konta:
14103015080000000802937008 PLN
Twist CITIPLPX
Citibank Handlowy, Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16,00-923 Warszawa

„Ochotnego dawcę miłuje Bóg” – mówi Pismo Święte. Już teraz dziękuję Wam w imieniu Zarządu Generalnego oraz naszych braci na Filipinach za każdą złożoną ofiarę. Niech Was Bóg błogosławi.

Piotr Fedorowicz, MIC
ekonom generalny

Inne aktualności

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie

Wrzesień 9, 2020|

15 sierpnia 2020 roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-04T21:26:36+01:00
Go to Top