Kamerun, Minkama

Dodano: 09.11.2014

Kamerun: nowa mariańska parafia; święto patronalne w Minkama

20 lipca 2014 roku ordynariusz diecezji Obala, ks. Bp Sosthène Léopold BAYEMI MATJEI erygował parafię pw. świętego Jana Pawła II w Minkama i powierzył ją Zgromadzeniu Księży Marianów. Parafia powstała z części rozległej parafii Świętej Bożej Rodzicielki w Obala. Od ponad dwóch lat nasze zgromadzenie było zaangażowane w prace duszpasterską w sektorze Minkama. Księża i klerycy w każdą sobotę i niedzielę dojeżdżali z Ngoya-Jaunde, gdzie znajduje się nasze mariańskie seminarium dla Afryki, do Minkama. W soboty klerycy spotykali się z grupami młodzieży i dzieci, natomiast w niedzielę księżą sprawowali Eucharystię.

Proboszczem nowopowstałej parafii świętego Jana Pawła II został mianowany ks. Krzysztof Pazio MIC, a wikariuszem ks. Cyryl Augustyn Bounoungou MIC, który przyjął święcenia kapłańskie 28 czerwca 2014 r. Ks. Cyryl jest drugim Kameruńczykiem wyświęconym w naszym zgromadzeniu. Przez pierwszy miesiąc naszej posługi dojeżdżaliśmy do parafii z Ngoya, a od września zamieszkaliśmy w domu użyczonym nam przez emerytowanego komisarza policji, który na co dzień mieszka w stolicy, Jaunde.

Pierwsze trzy miesiące były dla nowej parafii bardzo intensywne, gdyż trzeba było zorganizować wszystkie struktury parafialne, wybrać radę parafialną i odpowiednie komisje przewidziane przez statuty diecezji Obala. Kaplicę, która stała się tymczasowym kościołem parafialnym trzeba było wytynkować i wymalować (przynajmniej wewnątrz), zrobić posadzkę betonową, wstawić drzwi, zainstalować tabernakulum, poprawić instalację elektryczną, wykonać meble do zakrystii, by można było przechowywać wszystkie paramenty liturgiczne. W tym czasie z ks. Cyrylem odwiedziliśmy wszystkie osiedla i wioski należące do parafii oraz spotkaliśmy się z różnymi ruchami i grupami Akcji Katolickiej.

Uroczystą inaugurację nowopowstałej parafii powiązaliśmy z uroczystością patronalną parafii, wspomnieniem liturgicznym świętego Jana Pawła II, które ze względów duszpasterskich zostało przeniesione na niedzielę 26 października 2014 r. Uroczystość zgromadziła wiernych z wszystkich osiedli i wiosek. Rada Parafialna zaprosiła tzw. elity, czyli osoby pochodzące z terenu parafii i piastujące rożne ważne stanowiska w administracji państwowej. Wśród innych zaproszonych gości była pani Miriam Etoga, honorowy konsul Polski w Kamerunie, były minister sportu oraz jeden z deputowanych do parlamentu kameruńskiego, a także przedstawiciele administracji państwowej z Obala.

Uroczystości zaczęły się Mszą świętą w sobotę wieczorem, której przewodniczył ks. Cyryl i czuwaniem modlitewnym aż do świtu. Niedzielnej Mszy świętej przewodniczył ks. Krzysztof Pazio MIC. Po powitaniu wiernych i zaproszonych gości przez prezydenta parafii, nastąpiła instalacja relikwii świętego Jana Pawła II. Relikwie dla parafii w Minkama otrzymaliśmy od księdza kardynała Stanisława Dziwisza, za pośrednictwem ks. Jana Rokosza MIC i br. Andrzeja Mączyńskiego MIC. Wprowadzenie do instalacji relikwii zrobił ks. Grzegorz Myłek MIC, wyjaśniając zgromadzonym, czym są relikwie i dlaczego oddajemy im cześć. Odczytał też list księdza kardynała Stanisława Dziwisza, potwierdzający autentyczność relikwii krwi świętego Jana Pawła II. Następnie przy radosnym śpiewie wiernych relikwie zostały wniesione do kościoła i ustawione przy obrazie Świętego. Homilię wygłosił ks. Paweł Rawski MIC, przełożony Domu Formacji w Ngoya i prefekt kleryków. W homilii ks. Paweł przybliżył wiernym postać patrona parafii św. Jana Pawła II oraz charyzmaty naszego Zgromadzenia, które nadają szczególny rys naszej posłudze duszpasterskiej wśród wiernych parafii Minkama. Po modlitwie powszechnej zostało poświęcone nowe tabernakulum wykonane z drzewa sapeli. Na zakończenie Mszy świętej wierni mieli okazję oddać cześć relikwiom św. Jana Pawła II przez ich ucałowanie. Uroczystość zakończyła się wspólnym posiłkiem zorganizowanym przez Radę Parafialną i ruchy Akcji Katolickiej.

Uroczystości w parafii Minkama stały się też dużą promocją kultu św. Jana Pawła II, a także i naszego Zgromadzenia. Kameruńska telewizja Canal 2 International, w wieczornych wiadomościach niedzielnych i poniedziałkowych przedstawiła obszerną relację z naszych uroczystości.

Przed nami rozpoczyna się czas intensywnej pracy duszpasterskiej, by zintegrować nowopowstałą parafię i otoczyć troską duszpasterską szczególnie młodzież i dzieci, które w tamtym rejonie są narażone na uwikłanie się w narkotyki, prostytucję czy inne przestępstwa. Pragnieniem, biskupa z Obala jest byśmy budując struktury parafii, takie jak dom zakonny, kościół, sale, pomyśleli także o stworzeniu dla młodzieży szkoły technicznej, w której mogłaby rozwijać swoje zdolności manualne i w ten sposób lepiej radzić sobie w życiu.

Aby budować to nowe dzieło powierzone marianom w Kamerunie potrzebujemy przede wszystkim dużego wsparcia duchowego ze strony naszych przyjaciół i dobrodziei, a także w miarę Waszych możliwości też wsparcia materialnego w tworzeniu struktur nowej misji. Każdy gest wsparcia, odwzajemniamy w naszej codziennej modlitwie.

ks. Krzysztof Pazio MIC

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2020-01-10T16:56:14+01:00