Polska, Grąblin

Dodano: 22.08.2010

Polska, Grąblin: poświęcenie klasztoru anuncjatek

„Naśladować Maryję, aby podobać się Jezusowi” – te słowa, stanowiące dewizę mniszek z francuskiego Zakonu Najświętszej Maryi Panny, realizowane są od ubiegłego roku w ich nowo powstałej wspólnocie na terenie sanktuarium maryjnego w Licheniu, zaś data 22 sierpnia 2010 r. stała się przełomową w krótkiej historii pobytu sióstr anuncjatek w Polsce. Tego dnia odbyło się poświęcenie nowo wybudowanego klasztoru wraz z dedykacją kaplicy pw. Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Grąblinie – miejscu objawień Matki Bożej Licheńskiej.

Uroczystość miała miejsce podczas Eucharystii sprawowanej przez ks. bp. Wiesława Meringa, pasterza diecezji włocławskiej. Mszę św. poprzedziła procesja, której szlak wiódł od parafialnego kościoła św. Doroty w Licheniu Starym do miejsca objawień w Grąblinie. W uroczystości udział wzięli także biskupi Michel Santier, ordynariusz francuskiej diecezji Créteil oraz Stanisław Gębicki, wikariusz generalny diecezji włocławskiej. Obecność tego pierwszego była wymowna – anuncjatki przybyły do Polski z klasztoru w Thiais, który znajduje się na terenie wspomnianej diecezji Créteil. Mszę św. koncelebrowało kilkudziesięciu prezbiterów ze Zgromadzenia Księży Marianów, innych wspólnot zakonnych oraz diecezji. W modlitwie łączyło się spore grono wiernych: członków rodzin i przyjaciół sióstr, osób konsekrowanych, parafian licheńskich oraz pielgrzymów. Przybyli także goście szczególni – współsiostry anuncjatki z macierzystego klasztoru w Thiais.

Na początku liturgii wszystkich zebranych przywitał o. prowincjał Paweł Naumowicz MIC. Celebracja słowa Bożego była dwujęzyczna: czytania wykonywano w języku polskim i francuskim; homilia także była swoistym dwugłosem biskupów diecezjalnych Włocławka i Créteil. Pierwszy m.in. wskazał na Licheń jako miejsce, na które „Maryja spogląda ze szczególną czułością, radością i weselem”, zaś dowodem tego jest nowa fundacja sióstr anuncjatek, które żyją w postawie naśladowania Matki Najświętszej. Bp Santier podkreślił więzi, jakie łączą obecnie Kościoły we Francji i w Polsce i określił nowy klasztor jako „część planu Boga, który chce zjednoczyć wszystkie narody”. W liturgii aktywnie uczestniczyli licheńscy parafianie. Na jej zakończenie głos zabrała m. Maria od Chrystusa, przełożona klasztoru w Thais, wyrażając wdzięczność księżom biskupom, kapłanom oraz gościom za wspólnotę modlitwy, a także Zgromadzeniu Księży Marianów za zaproszenie sióstr do licheńskiego sanktuarium oraz budowę klasztoru i kaplicy. Wikariusz prowincjalny ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC przeczytał akt poświęcenia klasztoru, który następnie został wmurowany w ścianę kruchty świątyni przez ks. kustosza Wiktora Gumiennego MIC.

Kontemplacyjny Zakon Najświętszej Maryi Panny został założony w 1501 r. przez św. Joannę Francuską w oparciu o Regułę Naśladowania 10 Cnót Ewangelicznych NMP. Tę samą regułę otrzymali w 1699 r. marianie (obowiązywała ona do reformy zgromadzenia w 1909 r.). Te więzy duchowe zadecydowały o nawiązaniu ściślejszej współpracy, która zaowocowała zaproszeniem sióstr do sanktuarium maryjnego w Licheniu. Od 25 marca 2009 r. anuncjatki wspierają swoją modlitwą działalność dwóch innych wspólnot zakonnych o charakterze apostolskim: Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus. W nowej fundacji formację zakonną rozpoczęły już dwie pierwsze kandydatki z Polski. Kaplica anuncjatek w Grąblinie będzie również dostępna dla wszystkich osób szukających wyciszenia i ducha kontemplacji.

xkt

Inne aktualności

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie

Wrzesień 9, 2020|

15 sierpnia 2020 roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.

2019-12-04T21:22:18+01:00
Go to Top