W sobotę 30 marca klerycy IV roku: Jan Czupryński MIC, Alfred Nyobuhungiro MIC, Jan Paweł Jackowski-Fedorowicz MIC, Bartłomiej Przychodzki MIC i Cedrik Ishimwe MIC zostali przez Ojca Prowincjała ks. Tomasza Nowaczka MIC wprowadzeni w posługę akolitatu.

Akolita, z racji swojej posługi, ma pierwszeństwo przed innymi świeckimi w wypełnianiu szeregu funkcji podczas mszy świętej. Do właściwych akolitom zadań należy:

  • niesienie krzyża i świec w procesji wejścia;
  • podawanie ksiąg, w szczególności mszału;
  • pomoc w przyjmowaniu darów (gdy jest procesja z darami) lub podaje je kapłanowi z kredencji;
  • przygotowanie ołtarza;
  • asystowanie kapłanowi podczas okadzenia darów, krzyża i ołtarza (gdy nie asystują kapłanowi diakoni);
  • okadzanie kapłana i wiernych (gdy brak diakona);
  • rozdzielanie Komunii Świętej;

Charakterystycznym przywilejem akolity jest puryfikowanie naczyń liturgicznych w przypadku braku diakona. Puryfikacji nie można powierzać żadnemu innemu świeckiemu, nawet nadzwyczajnemu szafarzowi Komunii Świętej.

Życzymy im, aby gorliwie spełniając posługę przy ołtarzu i wiernie rozdzielając swoim braciom i siostrom Chleb życia wiecznego, stale wzrastali w wierze i miłości ku zbudowaniu Kościoła!

Polska, Lublin: Wprowadzenie w posługę akolity