Polska, Licheń 

Dodano: 12.06.2007

Święcenia kapłańskie w Licheniu

W dniu dzisiejszym, w samo południe, odbyła się uroczysta Msza święta, podczas której trzech diakonów z naszego Zgromadzenia przyjęło święcenia kapłańskie.

Święceń tych udzielił im poznański biskup pomocniczy Marek Jędraszewski, zaś w całej uroczystości udział brali także Przełożony Prowincji Polskiej – ks. Paweł Naumowicz MIC, wiceprowincjał ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC oraz wielu licznie zgromadzonych marianów z całej Polski i nie tylko. Bazylika licheńska tego dnia była dość licznie wypełniona przybyłymi na to święto rodzicami przyjmujących święcenia, ich gośćmi oraz pielgrzymami.

Trzej mariańscy neoprezbiterzy to:

ks. Grzegorz Reiss MIC,
ks. Krzysztof Orłowski MIC,
ks. Grzegorz Oziębłowski MIC.

Wszystkich zgromadzonych w bazylice powitał kustosz Sanktuarium, ks. Wiktor Gumienny MIC, który rozpoczął od przypomnienia zebranym, iż „16. września będzie miała miejsce największa w tym roku uroczystość w Sanktuarium – beatyfikacja założyciela Zgromadzenia Księży Marianów o. Stanisława Papczyńskiego. Zaraz na drugim miejscu, jeśli chodzi o uroczystości, a w Licheniu dzieje się wiele, jest to dzisiejsze wydarzenie. Jeśli rozejrzycie się na boki i zobaczycie, jakie są kolejki przy konfesjonałach to zauważycie, jak bardzo ci nowi księża są potrzebni nie tylko w Licheniu, ale w pracy całego Zgromadzenia” – tłumaczył.

Homilię wygłosił bp Marek Jędraszewski. Hierarcha nawiązał w niej do prześladowań, na jakie narażeni byli apostołowie głoszący prawdę o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Odniósł się również do czasów obecnych. -„Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że współczesny, coraz bardziej zlaicyzowany świat nie chce słyszeć o tej prawdzie i tę prawdę niekiedy bardzo prześladuje. A wy na przekór temu światu jak Chrystus macie być znakiem sprzeciwu i macie tę prawdę głosić w porę i nie w porę, czy się to komuś podoba, czy nie. (…) Ma to być dla was prawda prawdziwie święta, bo Chrystus – nasz Pan i Nauczyciel – złożył także za was swoją ofiarę na krzyżu. Aby ta prawda o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym was uświęcała przez całe wasze dalsze życie kapłańskie. I aby ona była waszą świętością i abyście, głosząc ją na przekór temu światu, zdając sobie sprawę, że jest dla tego świata skandalem i głupstwem, żebyście jednocześnie odkrywali, ile w niej Bożej mądrości i jaka w niej moc, która pozwala słabemu człowiekowi być jej świadkiem aż do końca”.

Jutro rano, przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej w bazylice głównej, nowowyświęceni mariańscy kapłani odprawią Mszę św. prymicyjną.

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2020-01-06T19:33:06+01:00