Kamerun, Atok

Dodano: 03.04.2016

Kamerun: Swięto Miłosierdzia w Sanktuarium w Atoku

Jubileuszowy Rok Miłosierdzia dla Afryki był ogłoszony nieco wcześniej przez samego Papieża Franciszka w czasie jego podróży apostolskiej po krajach afrykańskich. To wlaśnie w katedrze w Bangui w Republice Centralnej Afryki Papież otworzył dzwi święte 29 listopada 2015 roku a sama jego wizyta była wielkim znakiem miłosierdzia i pojednania zwaśnionych plemion po ostatnim konflikcie wojennym.

Podobnie w naszej Diecezji Doume Abong Mbang, która swiętowała zakończenie Synodu Młodych i Jubileusz 60 lecia diecezji Rok Miłosierdzia i otwarcie Dzwi śwętych w katerze w Doume było już 06 grudnia 2015 r. Na uroczystościach był obecny Nuncjusz Apostoklski Piero Pioppo oraz liczni biskupi Regionu.

Także nasze Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Atoku zostało wybrane na Rok Miłosierdzia jako miejsce pielgrzymkowe. Uroczystego poswięcenia Bramy Miłosierdzia w Sanktuarium dokonał Biskup Jan Ozga Ordynariusz Diecezji dnia 07 grudnia 2015 r.

Sanktuarium istnieje juz 12 lat (Erygowane 18 kwietnia 2004 roku), zaś kult Bożego Miłosierdzia w diecezji zaprowadzili polscy misjonarze o wiele wcześniej. W Atoku, Marianie rozpoczeli szerzyć Orędzie Bożego Miłosierdzia zaraz po objęciu parafi od 2002 roku. Powstała tradycja duszpasterska odwiedzin wszystkich wiosek w parafi w czasie tych wizyt ukazywaliśmy duchowość miłosierdzia i uczyliśmy koronki a potem kontynuujaąc apostolat Bożego Miłosierdzia odwiedziliśmy z grupą animatorów trzykrotnie wszystkie 22 parafie w diecezji. W roku 2006 na Jubileusz 50 lecia diecezji wszystkie parafie diecezji zostały zawierzone Chrystusowi Miłosiernemu. Dzięki tej akcji duszpasterkiej do Sanktuarium zaczęli przybywać poielgrzymi nie tylko na Święto Bożego Miłosierdzia, ale na liczne sesje, rekolekcje. Pomimo, że pielgrzymi przychodzą do sanktuarium, nie zaniechaliśmy odwiedzin powstałych grup miłosierdzia w wioskach i parafiach. Dlatego co roku przed Świętem Miłosierdzia z grupa animatorów udaję sie do parafii skąd wyruszają pielgrzymki i przygotowuję ich na Święto. W tym Roku Jubileuszowym Miłosierdzia przed samym Świętem odwiedziłem 12 parafii. Nie było to łatwe, ale przyczyniło sie do lepszego przygotowania pielgrzymów i członków wspólnot miłosierdzia na Święto.

Zachowaliśmy tradycję że do Sanktuarium przychodzą pielgrzymi ze wszystkich stron świata. Ci z lasu tropikaklnego, ci z miasta, ci znad rzeki, ci z wiosek zarowno z południa jak i północy, ze wschodu u zachodu. W tym roku idąc pieszo trzy dni spoza pararafii przybyło 539 osób, z parafii dołączyło się około 400 osób, Kilkadziesiąt osób przybyło z innych diecezji Inni przybyli bezpośrednio na Mszę św. Sanktuarium było wypełnione po brzegi. Inni znaleźli miejsce w namiatach mieszczacych po 100 osob. Możemy oszacować ze w tym Jubileuszowym Roku było około 2 000 pielgrzymów.

Pielgrzymi idący pieszo zatrzymywali sie w wioskach w kaplicach. Tam modlili sie razem z miejsciowymi ludźmi, którzy im polecali intencje modlitewne i karmili dzieląc się tym co mieli.

Otrzymaliśmy od miejscowych władz zapewnienie bezpieczeństwa na drodze. Policja czuwała, by nie było wypadków, zwłaszcza przy wejściu z drogi asfaltowej do Sanktuarium. Wielkie ciężarówki z tropikalnym drewnem zostały zatrzymane, pielgrzymi mogli bezpiecznie ze śpiewem wejść do Sanktuarium i przejść przez Bramę Miłosierdzia,. Byli witani przez Rektora Sanktuarium. Wszyscy odśpiewali Hymn Roku Miłosierdzia ”Miserocrdias sicut Pater”, byli pokropieni wodą święconą i zostało odmówione nad nimi błogosławieństwo.

Po powitaniu pielgrzymi zabrali swój bagaż przywieziony wcześnmiej na samochodach przez prowadzących ich księży. Poszli się umyć i odnaleźć miejsce do spania. Na misji mamy zaledwie 40 miejsc noclegowych, a pielgrzymów pieszych było prawie tysiac w tę sobotę, znaleźli więc jakieś miejsce w salach katechetycnych, w domach u ludzi, w klasach szkolnych i gdzie sie dało. Nikt nie narzekał, bo najważniejsze jest to, że dotarli na miejsce, że są w Sanktuarium u Chrystusa Miłosiernego.

Pierwszym waznym spotkaniem w czasie Swieta, które rozpoczyna się już w Sobotę, jest uroczysta celebracja Koronki Miłosierdzia. Punktualnie o godzinie 15 z biciem dzwonu, komentarzem i śpiewem. Do tej pory na koronce rozważaliśmy tajemnice Bolesne, Męki i Śmierci Chrystusa, te, które były objawione Świętej Siostrze Faustynie. W Roku Miłosierdzia postanowiliśmy zamiast tajemnic bolesnych rozważać przypowieści miłosierdzia. O Synu Marnotrawnym (raczej o Ojcu miłosiernym) Łk 15,11-32; o wierze kobiety kananejskiej Mt 15,21-28; o przewrotnych rolnikach Mk 12,1-12; o nielitościwym dłużniku Mt 18,23-26 oraz o miłosiernym Samarytaninie Łk 10,29-37. W czasie tej modlitwy kilka osób mówiło o swoim świadectwie wiary, nawróceniu i wdzięczności Chrystusowi Miłosiernemu za otrzyname łaski.

Wieczorem na czuwaniu była adoracja Najświętrzego Sakramentu oraz okazja do Jubileuszowej spowiedzi. Czuwaliśmy aż do północy. Ciszę adoracji przeplatały delikatne śpiewy miłosierdzia i eucharystyczne pieśni.

Wczesnym rankiem w Sanktuarium klerycy mariańscy razem z innymi seminarzystami diecezji poprowadzili modlitwę brewiarzową, laudesy. Przewodniczył jej nasz Diakon Emmanuel.

Zaprosiliśmy na Swięto Nuncjusza Apostolskiego w Kamerunie i Gwinei Równikowej. Mgr Piero Pioppo przybył w atmosferze rodzinnej ze swoim sekretarzem i wszystkimi siostrami z Nuncjatury.

Towarzyszył mu nasz Ordynariusz Ks, Biskup Jan Ozga otoczony tzw Pracownikami Apostolskimi „Ouvrieurs Apostoliques”. (tak tu nzywani sa ksieza i siostry ptracujący w diecezji).

W posłaniu jakie Nuncjusz skierował do pielgrzymów pdkreślił znaczenie Zmartwychwstania Chrystusa i jego obecność pośród apostołów zebranych w wieczerniku, których obdarzył pokojem i darami Ducha Św. Dziś doświadczamy tej samej obecności Zmartwychwstałego w Słowie, w Sakramentach, w wydarzeniach życiowych i w Kosciele. Ukazał miłosierdzie Boga jako dar udzielony czlowiekowi grzesznemu, upadłemu, aby przywrócić jego godność, i nadać życiu nowy sens. Bóg jest miłosierny, patrzy na serce człowieka, osłabione, zranione, pełne strachu i niepokoju. Bóg pragnie zamieszkać w tym sercu i przynieść pokój. Zmartwychwstały Chrystus otwiera swe serce by nam dać przebaczenie grzechów i siłę do przezwyciężenia trudności i zła. Nuncjusz wspomniał także o słowach Ojca Swietego Franciszka, ktory w czasie tego Swięta na Placu Sw. Piotra ukazał pielgrzymom zranione oblicze Chrystusa i podjęcie Jego męki i śmierci krzyżowej po to aby nam przywrócić nowe oblicze i odmienic to zniekształcone przez grzechi zło. Chrystus przynosi nam nowe życie jeśli jesteśmy razem z Nim. Oto jak wielkie jest miłosierdzie. Zmartwychwstały Chrystus przyjmuje nas jak braci, bierze na siebie nasze grzechy, słabości, odnawia nas przez przebaczenie i miłość wierną aż do końca. My także otrzymaliśmy Ducha Św. którt tchnął Chrystus na apostołów. Dlatego bądźmy jego światkami tam gdzie jesteśmy ukazujmy Jego miłość i miłosierdzie, dzielmy sie otrzymanymi darami z najbliższymi a najbardziej z ubogimi i potrzebującymi wsparcia. Nie zamykajmy dzwi naszych serc dla Chrystusa, ale przyjmijmy Go i razem z Tomaszem wyznajmy wiarę „Pan mój i Bóg mój”.

Przed błogosławieństwem Nuncjusz Apostolski poświęcił trzy obrazy. Dwa do Sankturium a mianowicie Św. Siostry Faustyny, Apostołki Bożego Miłosierdzia i Swiętego Jana Pawła II Papieża Miłosierdzia, orazinny obraz do naszej kaplicy; Błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego, na którego kanoniozacje oczekujemy aż do 05 czerwca.

Po Uroczystej Mszy św, ktora trwała 3 godziny było uczczenie relikwi Swietej Siostry Faustyny i Jana Pawla II. Towarzyszyła tej ceremonii pieśn o Sw. Siostrze Faustynie.

Wspólny obiad dla ponad 200 ksiezy siostr i wybranych pielgrzymów był przygotowany przez Damy Apoostolskie w sali parafialnej. Po obiedzie Nuncjusz Apostolski zwiedzil teren Sanktuarium: Droge Krzyżową, Drogę Światła i przygotowującą się Drogę Rożańcową, oraz pola palm, kawy, kaka, ananasow i bananów.

Część pielgrzymów już wróciła do siebie, ale ci co zostali udali się do Sanktuarium na Godzinę Miłosierdzia tzw. Godzinę Golgoty. Po krótkim rozważaniu odmowiliśmy koronkę a ks. Biskup Jan Ozga pobłogoslawil pielgrzymów.

Atok, dnia 12 kwietnia 2016

Ks. Franciszek Filipiec MIC

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2020-01-10T17:43:23+01:00