Kamerun, Kodjans

Dodano: 19.01.2009

Kamerun, Kodjans: poświęcenie kościoła pw. bł. Jerzego Matulewicza

19 stycznia 2009 r. zapisał się w historii marianów, pracujących w Kamerunie już od blisko 10. lat, jako dzień, w którym został poświęcony kolejny kościół w jednej z wiosek parafii w Atoku – w Kodjansie. Dokładnie w 6 miesięcy od poświęcenia kościoła pw. Chrystusa, Króla Męczenników i bł. Męczenników mariańskich Antoniego Leszczewicza i Jerzego Kaszyry w Makok, mogliśmy cieszyć się darem poświęcenia kolejnej budowli.

O godz. 10 w Kodjans rozpoczęła się uroczysta Msza św., podczas której ks. bp Paweł Socha, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, w obecności ks. bp. Jana Ozgi, ordynariusza diecezji Doumé Abong-Mbang, dokonał poświęcenia kościoła pw. bł. Jerzego Matulewicza, Odnowiciela Zgromadzenia Księży Marianów. Ks. bp Paweł Socha był od 2 stycznia naszym gościem wraz z ks. Janem Pawlikiem, pracującym w Bremerhaven, w Niemczech – jednym z dobrodziejów nowo poświęconego kościoła. Oprócz wyżej wymienionych osób uroczystość tę uświetnili swoją obecnością: Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, s. Antonina Kasjaniuk SDP wraz z s. Miriam Klukowską SDP, radną, które w tym czasie przeprowadzały wizytację generalną swoich sióstr pracujących w Kamerunie, jak również siostry i księża pracujący w sąsiedztwie Atoku – siostry Opatrzności Bożej z Essiengbotu i Ayosu, siostry Duszy Chrystusowej z Abong-Mbangu, siostry Bene Teresija z Messameny, paulini z Ayosu oraz proboszcz z Esiengbotu i wikary z Messameny – parafii, które obok Atoku, wchodzą w skład naszego dekanatu. Księży Marianów reprezentował ks. Michał Kozak MIC, dyrektor ośrodka rekolekcyjnego w Sulejówku i rektor miejscowego kościoła, który przywiózł z Polski obraz Matki Bożej Miłosierdzia, ofiarowany przez darczyńców z Siedlec. Obraz ten wraz z obrazem bł. Jerzego Matulewicza został umieszczony w nawie głównej kościoła. Na cześć bł. Jerzego została również skomponowana pieśń.

Poświęcenie kościoła w Kodjans pięknie wpisuje się w obchody Roku Jubileuszowego 100. rocznicy odnowienia naszego Zgromadzenia przez bł. Jerzego Matulewicza, które rozpoczęliśmy, podobnie jak to miało miejsce w całym Zgromadzeniu, w niedzielę 25 stycznia. Mamy nadzieję, że wstawiennictwo naszego Odnowiciela pomoże nam wszystkim wiernie i z radością realizować w codzienności nasze powołanie i misję zgodnie z jego dewizą: dla Chrystusa i Kościoła.

ks. Grzegorz Myłek MIC

Inne aktualności

2018-03-04T18:04:01+02:00