Polska, Skórzec

Dodano: 08.09.2009

Polska, Skórzec: nowi profesi w Prowincji

W święto Narodzenia NMP odbyła się uroczystość pierwszych ślubów zakonnych braci nowicjuszy. Po roku formacji, wspólnej modlitwy i pracy w nowicjacie pod okiem magistra nowicjatu, ks. Sławomira Homoncika, bracia nowicjusze Mariusz Rodak (pochodzący z Konopnicy k. Lublina) oraz Kazimierz Wilkowski (rodem z Lubina na Dolnym Śląsku), zakończyli okres nowicjatu i złożyli pierwsze śluby zakonne na ręce Ojca Prowincjała Pawła Naumowicza.

Na uroczystość przybyły rodziny braci neoprofesów, księża marianie z Warszawy i Góry Kalwarii, skórzeccy parafianie oraz goście. Bracia Mariusz i Kazimierz po krótkim odpoczynku udadzą się do mariańskiego seminarium w Lublinie, aby tam podjąć nowe obowiązki.

fot. br. Wojciech Mikszuta

Należy też dodać, że 8 września kilku innych współbraci odnowiło swoje śluby czasowe w różnych placówkach Prowincji Opatrzności Bożej.

xłw/xkt

Inne aktualności

2018-03-05T15:06:33+02:00