Włochy, Rzym

Dodano: 07.02.2011

Włochy, Rzym: Nowy przełożony generalny Zgromadzenia

Decyzją Kapituły Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, obradującej od 7 lutego w Rzymie, Przełożonym Generalnym Marianów na kadencję 2011-2017 został wybrany ks. Andrzej Pakuła MIC, członek Polskiej Prowincji.

Ks. dr Andrzej Pakuła (ur. 1964), pochodzi z miejscowości Jacnia, parafia Krasnobród (diec. zamojsko-lubaczowska). W roku 1984 wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów i rok później złożył pierwszą profesję zakonną. W 1991 r. przyjął święcenia prezbiteratu. W macierzystej prowincji pełnił m.in. funkcje duszpasterza w mariańskiej parafii w Zakopanem na Cyrhli, przełożonego domu seminaryjnego, prefekta alumnów, wykładowcy teologii duchowości w mariańskim seminarium oraz prowincjalnego prefekta formacji. W latach 1999-2005 sprawował urząd przełożonego Prowincji Polskiej Marianów. W ostatnim sześcioleciu zasiadał w zarządzie generalnym Zgromadzenia jako 3. radny. Był także postulatorem generalnym, odpowiadając za sprawy beatyfikacyjne i kanonizacyjne mariańskich Sług Bożych i Błogosławionych.

Ks. Pakuła w roku 2009 zyskał stopień doktora teologii na podstawie rozprawy „Duchowość zakonna według Stanisława Papczyńskiego i wczesnej tradycji marianów”, którą napisał pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego Misiurka w Instytucie Teologii Duchowości na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jest redaktorem „Pism zebranych” św. Stanisława Papczyńskiego oraz innych pozycji książkowych z zakresu historii i duchowości marianów.

Na urzędzie przełożonego generalnego Zgromadzenia zastąpi o. Jana Mikołaja Rokosza, który sprawował posługę generała przez ostatnie sześć lat.

xkt

Inne aktualności

2018-03-06T16:20:34+02:00