Watykan

Dodano: 13.03.2013

Watykan: Habemus Papam

Słowa te wypowiedział 13 marca bieżącego roku kardynał-protodiakon Jean-Louis Tauran, oznajmiając z loggii bazyliki św. Piotra “radość wielką; mamy papieża”. Tłumy wiernych z Włoch i całego świata, zgromadzone na Placu św. Piotra w Watykanie, przyjęły tę wiadomość z ogromną radością i entuzjazmem.

“Buonasera!” – tymi słowy nowo wybrany papież przywitał się z wiernymi. Na następcę Św. Piotra kardynałowie zebrani na konklawe wybrali kardynała Jorge Mario Bergoglio.

Franciszek – takie imię przybrał nowy Ojciec Święty – urodził się 17 grudnia 1936 roku w Buenos Aires w Argentynie. Święcenia kapłańskie przyjął w grudniu w 1969 roku. Nowy papież studiował w Argentynie, Chile i w Niemczech. Biskupią sakrę przyjął z rąk kardynała Antonia Quarracino 27 czerwca 1992 roku, a rok po jego śmierci objął jego funkcję arcybiskupa-koadiutora archidiecezji w Buenos Aires. Był Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Argentyny. Jest on człowiekiem bardzo uduchowionym i równie wykształconym. Studiował chemię, literaturę, psychologię i teologię. W roku 2001 ówczesny papież Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej.

Ojciec św. jest pierwszym papieżem z Ameryki Płd., pierwszym jezuitą na Piotrowym tronie i pierwszym, który przyjął imię Franciszek, odwołując się do spuścizny św. Franciszka z Asyżu. Na długo zanim został wybrany, głosił otwarcie się Kościoła na ubogich. Potrzeba współczucia najuboższym była jednym z najważniejszych punktów jego nauczań. Publicznie kwestionował też neoliberalne rozwiązania uchwalane przez rząd. Przed wyjazdem na konklawe powiedział Argentyńczykom, by – w razie gdyby został wybrany – nie przyjeżdżali na jego papieską inaugurację do Watykanu, tylko przekazali pieniądze na biednych.

W ubiegłym roku wezwał uczestników pielgrzymki młodych do narodowego sanktuarium maryjnego w Luján w Argentynie, aby przestrzegali zasad sprawiedliwości i troski o tych, którzy cierpią. „Nauczmy się wszyscy pracować dla sprawiedliwości. Dla tego celu miejmy zawsze otwarte serce, serce wielkie, by odpowiedzieć na potrzeby drugiego. Oby nikomu nie zabrakło tej postawy serca do bycia każdego dnia bardziej sprawiedliwym w naszym życiu”.

Jeszcze jako biskup zasłynął z pokory i skromności. Kiedy został mianowany arcybiskupem, zrezygnował z mieszkania w arcybiskupim pałacu i przysługującej mu limuzyny z szoferem, poruszając się środkami transportu publicznego. Do wyjazdu na konklawe mieszkał w małym mieszkaniu i sam dla siebie gotował. W 2001 r. na świecie zrobiło się o nim głośno, gdy podczas wizyty w hospicjum, umył i ucałował stopy 12 chorych na AIDS.

W jednych z pierwszych słów skierowanych do wiernych, nowy Papież Franciszek poprosił o modlitwę za emerytowanego papieża Benedykta XVI oraz poprosił o modlitwę za jego rozpoczynającą się posługę.

“Rozpocznijmy razem tę drogę braterstwa, miłości, wzajemnego zaufania – powiedział z loggi bazyliki – przed błogosławieństwem proszę was o modlitwę do Pana, prosząc o błogosławieństwo dla mnie”.

Jest on kolejnym papieżem po Benedykcie XVI i bł. Janie Pawle II, któremu drogie jest orędzie Miłosiernego Pana i którego jest apostołem. Brał udział w I Światowym Kongresie Bożego Miłosierdzia w Rzymie.

“Sądzę, że aktualny Papież widzi wagę orędzia Bożego Miłosierdzia dla współczesnego świata (…) i dlatego od samego początku wspierał Kongres całym sercem” – powiedział ks. Kazimierz Chwalek, MIC, przełożony Prowincji Księży Marianów w USA i w Argentynie, który spotkał kardynała Bergoglio podczas ubiegłorocznej wizyty w Argentynie i któremu podziękował za wsparcie Kongresu.

O duchowości nowego Papieża wiele mówi jego wypowiedź wkrótce po otrzymaniu godności kardynalskiej w 2001 roku: „Tylko ktoś, kto doświadczył miłosierdzia, kto doznał pieszczoty czułego miłosierdzia, jest szczęśliwy i wolny przed Bogiem.”

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-05T19:41:20+01:00