Litwa, Mariampol

Dodano: 27.01.2013

Litwa: Wspomnienie błogosławionego Jerzego Matulewicza w Mariampolu

27 stycznia 2013 r. w Mariampolu na Litwie, dzięki zaangażowaniu Księży Marianów, Sióstr Ubogich od Niepokalanego Poczęcia NMP i Bractwa Błogosławionego Jerzego Matulaitisa-Matulewicza MIC, uroczyście obchodzono 86 rocznicę śmierci-narodzin dla nieba bł. abp Jerzego. Świętując tę rocznicę członkowie bractwa oraz wierni zostali zaproszeni na tradycyjne – już 6 spotkanie, coroczną konferencję, tym razem poświęconą Rokowi Wiary. Do mariampolskiego Teatru Dramatycznego zjechały się osoby z 20 oddziałów bractwa. Cieszyliśmy się, że w naszym gronie byli nie tylko członkowie bractwa, lecz również mieszkańcy Mariampola, goście z parafii Pasvalis, Kowna, Wilna oraz różnych ruchów i organizacji. Konferencja rozpoczęła się od wniesienia sztandaru i odśpiewaniu hymnu bractwa. Następnie słowo wstępne wygłosili przewodniczący rady bractwa Vitas Buškievičius oraz s. Onūte Petraškaite MVS, po czym biskup Juozas Žemaitis MIC poprowadził modlitwę. Uczestnikom spotkania słowa podziękowania przekazał m.in. burmistrz Mariampola V. Brazys oraz Przełożony Wikariatu Litewskiego Księży Marianów ks. dr Vitautas Brilius MIC.

Główną konferencję na temat Roku Wiary wygłosił Nuncjusz Apostolski na Litwie, abp Luiggi Bonazzi. Na wstępie nuncjusz wyznał, że jest wielkim czcicielem Błogosławionego, a tym samym miłośnikiem bractwa. Często spoglądając na obraz Błogosławionego, umieszczony w kaplicy nuncjatury nauczył się rozmawiać z o. Jerzym oraz głęboko przejął się wybraną przez Błogosławionego drogą życia i pracy – zło dobrem zwyciężaj. Mówiąc o Roku Wiary nuncjusz pytał się zebranych, jak każdy z nas przeżywa to szczególne wydarzenie. Zachęcając do codziennej głębokiej modlitwy, szukania Boga we wszystkim, sprawdzając czy rzeczywiście pamiętam, że Bóg jest z nami, przywołał myśl Błogosławionego: we wszystkim szukać Boga, wszystko czynić na większą chwałę Bożą, wszędzie wnosić ducha Bożego i wszystko nim przepajać. Cytując Błogosławionego nuncjusz przypomniał nam, że Bóg jest z nami w każdej godzinie, każdej minucie. My możemy zapomnieć, oddalić się od Niego, ale Bóg – nigdy tego nie zrobi. Bóg zawsze działa w odpowiednim czasie. Mamy dziękować Bogu za pozytywne rzeczy, ale dwukrotnie więcej trzeba nam dziękować za wydarzenia trudne i bolesne. Dlatego każdego dnia mamy prosić, aby wzrastał w nas dar wiary, prosić przez wstawiennictwo błogosławionego Jerzego Matulaitisa-Matulewicza, aby nam dopomógł posiąść mocną, żywą wiarę. Nuncjusz przypomniał także wskazówki papieża Benedykta XVI jak pielęgnować żywą wiarę. To 3 podstawowe rzeczy: rozmawianie z Jezusem na modlitwie, spotkanie Jezusa w ubogim i cierpiącym oraz słuchanie Jezusa w Ewangelii. Każdą z tych wymienionych wskazówek nuncjusz wytłumaczył na przykładach. Na zakończenie podsumowując stwierdził, że osoba, która żyje z Bogiem nigdy nie jest osamotniona.

Po konferencji wszyscy przeszli do bazyliki, w której Siostry Ubogie wprowadziły zebranych w nastrój skupienia przed uroczystą sumą, prowadząc modlitwy przy grobie Błogosławionego.

Uroczystą Mszę św. sprawował przewodniczący Konferencji Episkopatu Litwy – metropolita kowieński abp Sigitas Tamkevičius, wespół z nim koncelebrowali: nuncjusz apostolski, abp Luiggi Bonazzi, biskupi litewscy oraz liczne grono księży.

Homilię wygłosił biskup poniewieski Jonas Kauneckas, który przypominając czytania mszalne wskazywał, iż jest to szczególny dzień, szczególne święto, gdy wspominamy życie bł. Jerzego Matulaitisa-Matulewicza. Modlimy się do Boga, dziękując Mu za ojca Jerzego. Homileta akcentował wysiłek Błogosławionego w uwalnianiu człowieka od złego – uwalnianiu nie przez przemoc i siłę, lecz dobrem. W tym wysiłku potrzebna była cierpliwość świętego – Jezusowa cierpliwość. Biskup życzył, aby przykład życia Błogosławionego, jego niezłomna wiara, miłość i sprawiedliwość były żywym świadectwem dla nas, którzy pragniemy zło zwyciężać dobrem. Kończąc kaznodzieja zachęcał, aby za wstawiennictwem Błogosławionego modlić się, prosząc o wzrost wiary dla całego kraju.

Po mszy świętej i modlitwie przy grobie Błogosławionego Jerzego, członkowie bractwa oraz goście zebrali się na wspólnej agapie w pomieszczeniach Teatru Dramatycznego. W sali można było zapoznać się z dziełami dokonanymi przez bractwo oraz wysłuchać świadectw o fizycznych i duchowych uzdrowieniach, o łaskach otrzymanych w czasie spotkań wspólnoty, o duchowych więzach łączących członków bractwa. Po świadectwach nastąpiła część artystyczna w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Suduvietis”,

Na zakończenie spotkania modlitwę poprowadził oraz błogosławieństwa udzielił proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Mariampolu ks. Andrius Šidlauskas MIC. Rozstaliśmy się wiedząc, że jednoczy i łączy nas Błogosławiony, jego przykład życia i słowa zachęcające do kochania Boga oraz szczere dziękowanie Jemu poprzez modlitwę i pracę.

Vida Mickuviene
przewodnicząca mariampolskiego oddziału
Bractwa Błogosławionego Jerzego Matulewicza

(Z języka litewskiego tłumaczył ks. Piotr Wojtonis MIC)

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-05T19:34:42+01:00