Litwa, Mariampol

Dodano: 27.01.2012

Litwa: Wspomnienie błogosławionego Jerzego Matulewicza w Mariampolu

W 2012 r. przypada 85 rocznica, gdy arcybiskup Jerzy Matulewicz powrócił do domu Przedwiecznego Ojca i 25 lat, gdy błogosławiony papież Jan Paweł II ogłosił arcybiskupa Błogosławionym. Stąd Biskupi litewscy rok 2012 ogłosili rokiem błogosławionego Jerzego Matulewicza, aby nie tylko litewscy katolicy, lecz i katolicy innych krajów zapoznali się z życiem, nauczaniem oraz osobistą wiernością Kościołowi Błogosławionego.

27 stycznia w Mariampolu, dzięki zaangażowaniu Księży Marianów i Sióstr od Ubogich uroczyście obchodzono 85 rocznicę śmierci albo narodzin dla nieba błogosławionego Jerzego Matulewicza.

Wspomnienie rozpoczęło się w mariampolskim Tearze Dramatycznym, od powitania zgromadzonych uczestników przez proboszcza parafii pw. Św. Michała Archanioła-ks. Andriusa Šidlauskasa MIC, następnie oddano cześć sztandarowi Bractwa błogosławionego J. Matulewicza; Biskup emeryt Juozas Žemaitis MIC przewodniczył modlitwie uczestników konferencji. Konferencję głosił, przybyły z Rzymu wicegenerał Zgromadzenia Ks. Marianów, Joseph Roesch MIC. Czcigodny gość przypomniał szczegóły chrztu Litwy. Chrztu, którego obchodząc 600 rocznicę, Jerzy Matulewicz został ogłoszony błogosławionym. Mówiąc o o. Matulewiczu konferencjonista podkreślał prostotę, skromność, erudycję, duchowość i pobożność. Przypominając niektóre aspekty z życia błogosławionego, ks. J. Roesch skierował do wszystkich pytanie, co dla nas znaczy chrzest i jak my zachowalibyśmy się w napiętych sytuacjach, w których Jerzy Matulewicz zachował spokój i opanowanie? Ciesząc się z utworzonego Bractwa błogosławionego J. Matulewicza, prelegent podkreślił, ze dużo dobrego dla rozszerzania kultu błogosławionego mogą wszyscy uczynić: zarówno księża, zakonnice, klerycy jak i świeccy.

Po konferencji wszyscy zgromadzili się w mariampolskiej bazylice pw. Św. Michała archanioła, która choć obszerna, była tego dnia szczelnie wypełniona. Pół godziny przed rozpoczęciem Mszy świętej Siostry od Ubogich prowadziły modlitwę przy relikwiach błogosławinego wprowadzając w klimat skupienia.

Mszy świętej przewodniczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Litwy, abp Kowna metropolita Sigitas Tamkevičius. Wspólnie koncelebrowali miejscowy biskup Rimantas Norvila, biskupi z wszystich diecezji litewskich oraz liczna rzesza księży, wśród nich marianie z Litwy, Stanów Zjednoczonych, Polski, Włoch. W liturgii brali też udział klerycy z seminariów z Telsz i z Wilna wraz z wychowawcami.
Homilię głosił wspomniany już wicegenerał Ks. Marianów, ks. Joseph Roesch MIC. Homileta mówił, że gdy umierał Jerzy Matulewicz, niektórzy z dzisiejszych uczestników Mszy świętej już się narodzili i mogą o sobie powiedzieć, że pochodzą z pokolenia Błogosławionego. Następnie podkreślił, że abp Jerzy Matulewicz w czasach skomplikowanych politycznie potrafił dokonać prac, które trudno ogarnąć rozumem, a których sens i konieczność doświadczamy do dzisiaj: odnowienie zgromadzenia i utworzenie nowych, przygotowanie konkordatu pomiędzy Litwą a Stolicą Apostolską, troszczenie się o wzmacnianie duchowości i powołania wśród księży i zakonników. Homileta życzył, aby przykład Błogosławionego był żywym przykładem dla nas, którzy pragniemy zło dobrem zwyciężyć.

Po Mszy św. i po modlitwie przy relikwiach błogosławionego Jerzego Matulewicza, członkowie Bractwa błogosławionego J. Matulewicza zabrali się w Teatrze Dramatycznym, gdzie po wspólnej agapie rozpoczął się V Zjazd Bractwa. Zebranym członkom Bractwa z 19 oddziałów (do Bractwa należy ponad 700 członków, w zjeździe reprezentowało ich 306 delegatów) koordynator Rady V. Buškevič przedstawił sprawozdanie z działalności oraz plany na przyszłośc Bractwa. W czasie Zjazdu została wybrana nowa Rada Bractwa (przedstawiono 17 kandydatów, z których wybrano 5), w czasie liczenia głosów zebranym umilał czas program artstyczny, który przedstawili nauczyciele ze szkoły muzycznej I. i A. Šerpyčiai wraz z uczniami oraz studenci z mariampolskiego kolegium.

Uroczystości ku czci Błogosławionego tego dnia jeszcze się nie skończyły. Późnym piątkowym wieczorem w mariampolskim gimnazjum Rygiskio Jono, w którym uczył się błogosławiony Jerzy Matulewicz, gromadziły sie rodziny i pojedyncze osoby, aby uczestniczyć w specjalnym programie. Na wieczorną Mszę św. oraz na program przybyli z wileńskiego seminarium św. Józefa Robotnika wychowankowie kursu propedeutycznego.

Po wspólnej agapie dorośli wysłuchali konferencji Nuncjusza Apostolskiego na Litwie Luiggi Bonazziego, którą śmiało można nazwać świadectwem. Arcybiskup mówił, jak rodzina ma zło zwyciężać dobrem, zapraszając aby nie walczyć ze złem, ale po prostu czynić dobro, nieść światło tam, gdzie panuje ciemność, a wówczas dobra i światła będzie naturalnie więcej i zło będzie pokonane. Nuncjusz podkreślił cztery podstawowe rzeczy, które nazwał czterema dialogami: osobisty i wspólnotowy dialog z Bogiem w rodzinie; dialog małżonków między sobą; dialog małżonków ze swoimi dziećmi oraz dialog małżonków z wszystkimi innymi: -innymi rodzinami, a zwłaszcza ze szkołą i parafią. Na koniec arcybiskup odpowiedział na kilka pytań.

W czasie gdy rodzice słuchali nuncjusza, mlodzież uczestniczyła w spokaniu z biskupem z Ordynariatu Polowego Gintarasem Grušasem. Wszyscy wspólnie zgłębiali cnotę odwagi oraz inne cnoty w życiu młodego człowieka.

Najmłodsi pod kierunkiem aktora Arunasa Žemaitisa przedstawili spektakl o błogosławionym Jerzym Matulewiczu.

Ks. Rytis Baltrušaitis
Vida Mickuviene, przewodnicząca mariampolskego oddziału Bractwa błog. J. Matulewicza.

Inne aktualności

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie

Wrzesień 9, 2020|

15 sierpnia 2020 roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-04T22:31:10+01:00
Go to Top