Polska, Warszawa

Dodano: 28.08.2009

Polska: zmarł ks. Andrzej Janicki MIC

KURIA PROWINCJALNA ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW
ul. św. Bonifacego 9; 02-914 Warszawa;
tel.: (0-22) 642 29 00; fax: 651 90 30; e-mail: [email protected]

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2009 roku

Z A W I A D O M I E N I E

Z głębokim żalem zawiadamiamy współbraci, że w dniu wczorajszym zmarł w wieku blisko 89 lat

ks. Andrzej Janicki MIC,
rezydent domu zakonnego w Skórcu

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 31 sierpnia br. o godz. 12.00 w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Skórcu.
Zmarłego ks. Andrzeja Janickiego polecamy Bożemu Miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie.

Curriculum Vitae

Ks. Andrzej Janicki, syn Jana i Marii z d. Sudra, urodzony 30 sierpnia 1920 r. w Warszawie. Najpierw ukończył prywatną szkołę powszechną p. Anders-Puchaczewskiej, a potem Państwowe Gimnazjum im. J. Lelewela. Po uzyskaniu matury w 1938 r. znalazł się w Szkole Podchorążych Rezerwy Łączności w Zegrzu; po roku opuścił szkołę ze stopniem „plutonowego podchorążego”. W chwili wybuchu II wojny światowej był dowódcą drużyny telefonicznej w Grodnie. Po kampanii wrześniowej w połowie października powrócił do okupowanej Warszawy i włączył się w podziemną walkę z okupantem. Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, awansowany do stopnia podporucznika. Po upadku Powstania został deportowany do obozu w Lamsdorfie k. Opola, a potem do Murnau w Bawarii. Uwolniony 29 kwietnia, w lipcu 1945 r. był już we Włoszech. W sierpniu 1946 r. razem z wojskiem został przetransportowany do Anglii. W styczniu 1947 r. został zwolniony ze służby i udał się na studia politechniczne do Londynu, gdzie zrodziło się powołanie do życia zakonnego. W Anglii wystąpił do przełożonego generalnego Zgromadzenia Marianów o przyjęcie i 7 listopada 1947 r. rozpoczął Nowicjat w domu generalnym w Rzymie, który ukończył w domu zakonnym w Stockbridge w Stanach Zjednoczonych. Tam 8 grudnia 1948 r. złożył pierwszą profesję. W latach 1948-54 odbył studia filozoficzno-teologiczne Na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie, uwieńczone uzyskaniem licencjatu z teologii. W Stockbridge w Stanach Zjednoczonych, 8 grudnia 1951 r. złożył ślu by wieczyste. Święcenia kapłańskie otrzymał w Waszyngtonie 6 czerwca 1953 r. na rok przed zakończeniem studiów.

Po ukończonych studiach, w latach 1954-57, był wicedyrektorem Apostolatu Miłosierdzia Bożego i redaktorem naczelnym miesięcznika „Róże Maryi” skierowanego do członków Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w Ameryce, prowadził ponadto intensywną pracę apostolską w różnych parafiach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Od roku 1957 przez 25 lat pracował w Kolegium Miłosierdzia Bożego w Fawley Court, polskim, męskim gimnazjum w Anglii, które wykształciło łącznie około 2000 wychowanków. W latach 1957-61 był tam wychowawcą i nauczycielem religii. W latach 1961-83 był dyrektorem gimnazjum, a także głównym wychowawcą, nauczycielem łaciny oraz pełnił urzędy w zarządzie prowincji angielskiej. W latach 1983-97 był przełożonym domu w Londynie pełniąc jednocześnie urząd wikariusza prowincji a następnie ojca duchownego prowincji. W 1997 r. powtórnie został przeniesiony do Fawley Court w Anglii, gdzie do roku 1999 był sekretarzem prowincji, a następnie współpracownikiem w duszpasterstwie. W domu zakonnym Fawley Court pozostał do roku 2006 zmagając się z problemami zdrowotnymi, jednak zawsze służąc zarówno współbraciom jak i przybywającym do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Fawley Court pielgrzymom. Szeroko interesował się problematyką militarną oraz „science fiction” czego owocem była twórczość literacka; jest autorem takich powieści jak: „Porwany w przestrzeń, Wenus w opałach i Precz z księżycem” wydanych w londyńskim wydawnictwie Veritas oraz wspomnień z lat 1937- 47 pt. „Na rozkaz”, wydanych w roku 1995 w Wydawnictwie Prowincji Księży Marianów w Anglii. Od sierpnia 2006 r. był rezydentem domu nowicjackiego w Skórcu. Zmarł 27 sierpnia br. w domu opieki księży orionistów w Łaźniewie.

Ks. Dariusz Mażewski MIC
sekretarz prowincji

Inne aktualności

Waszyngton, U.S.A: zmarł najstarszy członek Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC

1 stycznia, 2020|

Ks. Kazimierz Krzyżynowski MIC urodził się w Lublinie 17 stycznia 1923 r. Początkowo uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym [...]

2019-12-04T20:44:56+01:00