Polska, Warszawa

Dodano: 23.06.2010

Polska: zmarł ks. Kazimierz Jankiewicz MIC

KURIA PROWINCJALNA ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW
ul. św. Bonifacego 9; 02-914 Warszawa;
tel.: (0-22) 642 29 00; fax: 651 90 30; e-mail: [email protected]

Warszawa, dnia 23 czerwca 2010 roku

Z A W I A D O M I E N I E

Z głębokim żalem zawiadamiamy współbraci, że w dniu dzisiejszym zmarł w wieku 74 lat
ks. Kazimierz Jankiewicz MIC,
rezydent domu zakonnego w Licheniu

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 25 czerwca 2010 r. o godz. 13.00 w kościele pw. św. Doroty w Licheniu Starym. Zmarłego ks. Kazimierza Jankiewicza polecamy Bożemu Miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie.

Curriculum Vitae

Ks. Kazimierz Jankiewicz, syn Józefa i Stanisławy, urodził się 17 lipca 1936 roku w Czarni Małej, w woj. kujawsko-pomorskim. Po ukończeniu szkoły podstawowej w roku 1950 został przyjęty do Niższego Seminarium Księży Marianów w Warszawie na Bielanach. Po ukończeniu dwóch lat nauki odbył nowicjat w Skórcu. Pierwsze śluby złożył 15.08.1953 r. W latach 1953-55 przebywał w domu zakonnym na warszawskiej Pradze, gdzie ukończył dwie kolejne klasy i złożył egzamin dojrzałości, a następnie studiował filozofię w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Śluby wieczyste złożył w Stoczku Klasztornym 15.08.1959 r. W latach 1959-63 odbył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Kazimierza Majdańskiego otrzymał 23.06.1963 r. Pierwszą placówką był Licheń, gdzie pracował duszpastersko do roku 1965. W latach 1965-68 był duszpasterzem na Ealingu w Londynie. Po powrocie z Anglii przez kilka miesięcy pracował w Licheniu. W latach 1969-79 był katechetą i duszpasterzem młodzieży w Grudziądzu. Przeniesiony do Warszawy na Pragę, w latach 1979-81 był prowincjalnym duszpasterzem powołań, a od roku 1975-81 pełnił urząd radnego prowincjalnego. W latach 1981-87 został wybrany na radnego w zarządzie generalnym Zgromadzenia w Rzymie. Po zakończeniu kadencji radnego generalnego w latach 1987-90 był przełożonym domu licheńskiego. W roku 1990 był katechetą na Cyrhli, a przez kolejne 3 lata był duszpasterzem młodzieży na Marymoncie w Warszawie i w Puszczy Mariańskiej. W roku 1994 był przełożonym i proboszczem w Elblągu. Przeniesiony do domu w Licheniu, pracował w sanktuarium w latach 1994-98. W 1998 r. o. Generał skierował ks. Kazimierza do pracy w Prowincji Angielskiej, gdzie był dyrektorem Apostolatu Miłosierdzia Bożego, przełożonym domu w Londynie i redaktorem miesięcznika Zwiastun Miłosierdzia. W roku 2005 został przeniesiony do domu zakonnego w Licheniu, gdzie owocnie pomagał w duszpasterstwie i gdzie po długotrwałych cierpieniach zmarł 23 czerwca 2010 r.

Ks. Dariusz Mażewski MIC
sekretarz prowincji

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-04T21:15:46+01:00