Polska, Licheń: zmarł ks. Wiktor Krawczyk MIC, wieloletni mieszkaniec domu zakonnego pw. Wniebowzięcia NMP w Licheniu Starym, kaznodzieja i spowiednik tamtejszego sanktuarium. Odszedł do domu Ojca 13 marca 2019 roku, w godzinach wieczornych w szpitalu w Koninie. Żył 88 lat, w Zgromadzeniu 68. Uroczystości pogrzebowe odbędą w kościele parafialnym pw. św. Doroty w Licheniu Starym w sobotę, 16 marca 2019 roku, po których ciało zmarłego ks. Wiktora zostanie złożone w kwaterze mariańskiej na cmentarzu parafialnym w Licheniu Starym.

Ks. Wiktor Krawczyk s. Stanisława i Weroniki z d. Godyl urodził się 18 września 1930 roku w Giżycach, diec. włocławska, pow. Kalisz. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Giżycach, w 1945 roku rozpoczął naukę w trzyletniej Średniej Szkole Zawodowej w Grabowie n. Prosną i równocześnie uczył się krawiectwa; tam w 1949 r. zdał małą maturę. Przyjęty do Zgromadzenia – w roku 1949-50 odbył nowicjat w Skórcu i 15 sierpnia 1950 roku złożył pierwsze śluby zakonne. Następnie został skierowany do scholastykatu na Bielanach, gdzie w latach 1950-52 ukończył klasy IX-X, zaś klasę XI w mariańskim domu na Pradze ukończył w roku 1953. W tym samym roku złożył w Skórcu profesję wieczystą. Studia seminaryjne odbywał kolejno na Bielanach (1953-54 – I rok filozofii), w Gietrzwałdzie (1954-56: II rok filozofii i I teologii) i we Włocławku (1956-59), gdzie dnia 22 czerwca 1958 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ordynariusza diecezji włocławskiej bpa Antoniego Pawłowskiego. Ponadto w roku 1959-60 odbył w Krakowie studium teologiczne (tirocinium) u ojców Franciszkanów Konwentualnych.

Pierwszą placówką ks. Wiktora był Skórzec: był tam katechetą i współpracownikiem w duszpasterstwie. Przeniesiony do Głuchołaz, w latach 1961-64 spełniał podobne obowiązki, jak w Skórcu. Kolejną placówką ks. Krawczyka był dom w Warszawie na Pradze; w latach 1964-65 pełnił tam urząd wikariusza parafii MB z Lourdes. W kolejnym roku pracował w Grudziądzu jako katecheta i współpracownik w duszpasterstwie; a przez następne pięć lat (1966-1971) te same obowiązki pełnił  w Warszawie na Marymoncie. Ponownie przeniesiony na Pragę, był katechetą w roku 1971-72.

W roku 1972 wyjechał do pracy w Argentynie, a po powrocie do kraju w 1973 r. został katechetą i współpracownikiem w duszpasterstwie w Puszczy Mariańskiej. W latach 1974-81 pracował w Elblagu jako duszpasterz młodzieży. Następnie, w latach 1981-86 był proboszczem w Głuchołazach, a przez pierwsze cztery lata – także przełożonym domu zakonnego. W roku 1986-87 był współpracownikiem  w duszpasterstwie na Stegnach, zaś w latach 1987-90 przełożonym i ekonomem domu oraz proboszczem w Goźlinie. Po zakończeniu kadencji przełożeńskiej w 1990 r. został przeniesiony do pracy w sanktuarium MB Licheńskiej jako kaznodzieja i spowiednik. W latach 1999-2002  pracował przy kościele rektoralnym św. Franciszka Ksawerego w Grudziądzu. W roku 2002 ponownie został przeniesiony do domu licheńskiego i skierowany do pracy w sanktuarium. Ostatnie lata życia, naznaczone pogarszającym się zdrowiem, przeżywał w cichości i pokorze. Zmarł w szpitalu w Koninie 13 marca 2019.