Błogosławiony Jerzy Kaszyra (1904–1943)

Męczennik

Urodził się 4 kwietnia 1904 r. w Aleksandrowie, na Białorusi, z rodziców prawosławnych.  Matka w 1907 r. przyjęła katolicyzm. Jerzy po śmierci rodziców wychowywał się u krewnych.  W dniu 22 października 1922 r. również przyjął katolicyzm. Rok później zgłosił się do mariańskiego gimnazjum w Drui. Po nowicjacie złożył śluby zakonne 2 sierpnia 1926 r.  Uzyskawszy maturę w 1929 r., studiował filozofię w Rzymie i teologię w Wilnie, gdzie został wyświęcony na kapłana 20 czerwca 1935 r. Przez rok był przełożonym kleryków mariańskich w Wilnie.  Następnie dwa lata pracował w Drui jako prefekt w gimnazjum i wychowawca młodzieży zakonnej.  W 1938 r. został przełożonym klasztoru w Raśnie na Polesiu.  Po wejściu bolszewików w październiku 1939 r. udał się na Litwę.

W lipcu 1942 r. przedostał się z Litwy do Drui.  Stąd na wezwanie ks. Leszczewicza przybył niezwłocznie do Rosicy, gdzie wspólnie prowadzili misje, posługując się w miarę potrzeby językiem polskim, białoruskim lub rosyjskim.

Podczas niemieckiej karnej ekspedycji na terenach objętych działalnością partyzancką ks. Kaszyra pozostał dobrowolnie z aresztowanymi ludźmi, pełniąc posługę kapłańską i ratując ich od rozpaczy.  Wraz z nimi został spalony w Rosicy 18 lutego 1943 r.

Był człowiekiem pokornym, niezwykle pracowitym i lubianym przez otoczenie.  Był wzorowym zakonnikiem, oddanym wspólnocie.  Jest wzorem dobrego współżycia i pojednania między katolikami i prawosławnymi.

W dniu 13 czerwca 1999 r. w Warszawie ów mężny marianin został wyniesiony na ołtarze wśród 108 męczenników II wojny światowej przez papieża Jana Pawła II. Zachęcamy do upraszania łask za jego wstawiennictwem.

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Jerzego Kaszyry i bł. Antoniego Leszczewicza
(do prywatnego odmawiania)

Wszechmogące Wieczny Boże,
Ty obdarzyłeś łaską męczeństwa
Błogosławionych Antoniego i Jerzego,
Którzy w chwili zagrożenia życia
Okazali ducha miłości i gorliwości pasterskiej,
Przyjmując śmierć z braćmi.
Daj nam za ich wstawiennictwem
Łaskę miłości i męstwa,
Aby nasza codzienna służba bliźnim
Przyczyniała się do budowania Kościoła
I doprowadziła nas do wiecznej radości świętych.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(za pozwoleniem władz kościelnych)

Wiadomości o uzdrowieniach czy innych łaskach, otrzymanych od Boga za wstawiennictwem Błogosławiony Jerzy Kaszyra, prośby o życiorysy i modlitwy oraz wszelką inną korespondencję prosimy kierować pod adresem:

Postulatore Generale dei Chierici Mariani
Casa Generalizia
Via Corsica, 1
00198 Roma, Italia
Tel.: 011-39-06-853-703-1
Fax: 011-39-06-853-703-22