MIC Library

Spirituality Constitutions Antique Materials
Holy Father to the Marians
Founder of the Marians
Renovator of the Marians
Blessed Martyrs
Fr. Casimir Wyszyński
Books and Brochures
Additional Materials

Additional Materials

Memoryał, 1764 (PDF)

Zaginiony XVIII-wieczny druk o. Kazimierza Wyszyńskiego odnaleziony (PDF)
written by Waldemar Karpuk, MIC

Duchowość zakonna według Stanisława Papczyńskiego i wczesnej tradycji Zgromadzenia Księży Marianów (PDF)
written by Andrzej Pakuła, MIC

Preambuła Konstytucji Mariańskich (Polish PDF)
written by Marian Pisarzak, MIC

Orędownik zmarłych i sługa konających (Polish PDF)
written by Marian Pisarzak, MIC

Stary mariański kalendarz uczy i inspiruje (Polish PDF)
written by Marian Pisarzak, MIC

Obrzędy profesji zakonnej w tradycji mariańskiej. Zarys dziejów i teksty źródłowe (Polish PDF)
written by Marian Pisarzak, MIC

Apostolat troski o życie godne i zbawione (Polish PDF)
written by Marian Pisarzak, MIC

Komentarz sfragistyczno – heraldyczny do rekonstrukcji najstarszej pieczęci Zgromadzenia Księży Marianów (Polish PDF)
The Date of Origination of the Congregation of Marian Fathers (English PDF)
written by Franciszek Smagorowicz, MIC

Genesis of the Rule of Ten Virtues of the Blessed Virgin Mary (English PDF)
written by Andrew Mączyński, MIC

Pray the Ten Virtues (in English)
written by Andrew Mączyński, MIC

Rule of the Ten Virtues of the Blessed Virgin Mary
in the History and Spirituality of the Congregation of Marian Fathers (English PDF)
Regula decem beneplacitorum BVM
w historii i duchowości Zgromadzenia Księży Marianów (Polish PDF)
written by Andrzej Pakuła, MIC

Let Our Lady’s Blue Scapular Protect You (in English)
written by Adam Boniecki, MIC

The Ten Evangelical Virtues of the Blessed Virgin Mary (English PDF)
written by the staff of the Association of Marian Helpers, Stockbridge, MA, USA

Imitating Mary (English PDF)
written by Dan Valenti

Following the Path of Faith along with Blessed Stanislaus Papczynski (English PDF)
written by Joseph G. Roesch, MIC

The 100th Anniversary of Renewal and Reform of the Congregation of Marian Fathers 1909-2009

General Chapter A.D. 2011

General Chapter A.D. 2017