MIC Library

Spirituality, Constitutions, Antique Materials

Additional Materials

Zaginiony XVIII-wieczny druk o. Kazimierza Wyszyńskiego odnaleziony (PDF)
Waldemar Karpuk, MIC

Preambuła Konstytucji Mariańskich (Polish PDF)
Marian Pisarzak, MIC

Orędownik zmarłych i sługa konających (Polish PDF)
Marian Pisarzak, MIC

Stary mariański kalendarz uczy i inspiruje (Polish PDF)
Marian Pisarzak, MIC

Obrzędy profesji zakonnej w tradycji mariańskiej. Zarys dziejów i teksty źródłowe (Polish PDF)
Marian Pisarzak, MIC

Apostolat troski o życie godne i zbawione (Polish PDF)
Marian Pisarzak, MIC

Komentarz sfragistyczno – heraldyczny do rekonstrukcji najstarszej pieczęci Zgromadzenia Księży Marianów (Polish PDF)
The Date of Origination of the Congregation of Marian Fathers (English PDF)
Franciszek Smagorowicz, MIC

Genesis of the Rule of Ten Virtues of the Blessed Virgin Mary (English PDF)
Andrew Mączyński, MIC

Pray the Ten Virtues (in English)
Andrew Mączyński, MIC

Rule of the Ten Virtues of the Blessed Virgin Mary
in the History and Spirituality of the Congregation of Marian Fathers (English PDF)
Regula decem beneplacitorum BVM
w historii i duchowości Zgromadzenia Księży Marianów (Polish PDF)
Andrzej Pakuła, MIC

Let Our Lady’s Blue Scapular Protect You (in English)
Adam Boniecki, MIC

The Ten Evangelical Virtues of the Blessed Virgin Mary
Staff of the Association of Marian Helpers, Stockbridge, MA, USA

Imitating Mary
Dan Valenti

Following the Path of Faith along with Blessed Stanislaus Papczynski (English PDF)
Joseph G. Roesch, MIC

The 100th Anniversary of Renewal and Reform of the Congregation of Marian Fathers 1909-2009

General Chapter A.D. 2011

General Chapter A.D. 2017