MIC Library

Additional Materials

Nieznane Adhortatio Stanisława Papczyńskiego w zbiorze epigramatów (Polish PDF)
Waldemar Karpuk, MIC

Sol theologorum… – o. Stanisława Papczyńskiego (Polish PDF)
Waldemar Karpuk, MIC

Nieznana oda pochwalna Stanisława Papczyńskiego w zbiorze liryków (Polish PDF)
Waldemar Karpuk, MIC

Niepokalana w charyzmacie Marianów
Inspiracja do troski o zbawienie każdego człowieka – na ziemi i w czyśćcu (Polish PDF)
Marian Pisarzak, MIC

The Image of the Immaculate Conception from St. Vitus Church in Rome (in English)
Andrew Mączyński, MIC

Brat Franciszek Niemirowski (1734 – 1795)
– malarz mariański okresu późnego baroku w Polsce (Polish PDF)
Waldemar Karpuk, MIC

Nieznany list marianów
do królowej Marii Józefy Habsburżanki (Polish PDF)
Waldemar Karpuk, MIC

Marianie w Wiecznym Mieście
w świetle ich korespondencji z lat 1778 – 1786 (Polish PDF)
Waldemar Karpuk, MIC

Zaginiony XVIII-wieczny druk o. Kazimierza Wyszyńskiego odnaleziony (Polish PDF)
Waldemar Karpuk, MIC

Preambuła Konstytucji Mariańskich (Polish PDF)
Marian Pisarzak, MIC

Orędownik zmarłych i sługa konających (Polish PDF)
Marian Pisarzak, MIC

Stary mariański kalendarz uczy i inspiruje (Polish PDF)
Marian Pisarzak, MIC

Obrzędy profesji zakonnej w tradycji mariańskiej. Zarys dziejów i teksty źródłowe (Polish PDF)
Marian Pisarzak, MIC

Apostolat troski o życie godne i zbawione (Polish PDF)
Marian Pisarzak, MIC

Komentarz sfragistyczno – heraldyczny do rekonstrukcji najstarszej pieczęci Zgromadzenia Księży Marianów (Polish PDF)
Tomasz Steifer

The Date of Origination of the Congregation of Marian Fathers (English PDF)
Franciszek Smagorowicz, MIC

Genesis of the Rule of Ten Virtues of the Blessed Virgin Mary (English PDF)
Andrew Mączyński, MIC

Pray the Ten Virtues (in English)
Andrew Mączyński, MIC

Rule of the Ten Virtues of the Blessed Virgin Mary
in the History and Spirituality of the Congregation of Marian Fathers (English PDF) (Polish PDF)
Andrzej Pakula, MIC

Let Our Lady’s Blue Scapular Protect You (in English)
Adam Boniecki, MIC

The Ten Evangelical Virtues of the Blessed Virgin Mary
Staff of the Association of Marian Helpers, Stockbridge, MA, USA

Imitating Mary
Dan Valenti

Following the Path of Faith along with Blessed Stanislaus Papczynski (English PDF)
Joseph G. Roesch, MIC

The 100th Anniversary of Renewal and Reform of the Congregation of Marian Fathers 1909-2009

General Chapter A.D. 2011

General Chapter A.D. 2017