Kontakt

Kuria Generalna

Zarząd Generalny, mieszczący się w Rzymie w Italii, jest centralnym organem zarządzającym Zgromadzeniem. Kontakt możliwy w języku polskim, angielskim, włoskim i portugalskim.

segretariogenerale@marians.it

(39-06) 853-703-1

(39-06) 853-703-22

Curia Generalizia dei Chierici Mariani
Via Corsica, 1
00198 Roma, Italia

Inne kontakty:

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Zgromadzenia Księży Marianów z terenu Europy Środkowej i Wschodniej prosimy o bezpośredni kontakt z Duszpasterstwem młodzieży i powołań:
Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań

Natomiast tych, którzy chcą wstąpić do Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich lub Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP, prosimy o bezpośredni kontakt ze Stowarzyszeniem Pomocników Mariańskich w Polsce:
SPM w Polsce

Redaktor Strony

Brat Andrzej Mączyński MIC

amaczynski@aol.com