Medycy w służbie Miłosierdzia Bożego

Ruch „Medycy w służbie Miłosierdzia Bożego” powstał w odpowiedzi na tragiczne wydarzenia 11 września 2001 r.
Pielęgniarki pragnęły nieść pomoc, ale nie mogły dotrzeć do tysięcy ofiar aktów terroryzmu. Uświadomiły sobie, że wielu poszkodowanym mogły pomóc nie tyle medycznie ile duchowo, zwłaszcza przez odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji tych, którzy zginęli w samolotach oraz pod gruzami wież World Trade Center. Ci, którzy przeżyli, również doaświadczyli łask dzięki poleceniu ich Miłosierdziu Bożemu.

Dziś zadania grupy nie zmieniły się:

  1. Pielęgniarki zapewniają opiekę duchową i trwają przy osobach które umierają wskutek wypadków, szczególnie ciężkich urazów lub nieuleczalnych chorób. Poprzez modlitwę, uścisk ręki i okazanie współczucia wspierają cierpiących, chorych, rannych, umierających, ukazując im niezgłębione miłosierdzie Boga, oraz dodają otuchy innym poprzez nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
  2. Prowadzą szkolenie pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia w zakresie opieki duchowej nad pacjentami