Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich

„W ramach Zgromadzenia Księży Marianów istnieją: Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich oraz Bractwo Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ich członkowie, żyjąc w świecie, uczestniczą w duchu i misji Zgromadzenia oraz pod jego wyższym kierownictwem prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości.”

(Konstytucje Zgromadzenia §128)

Słowo od Generalnego Promotora Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich jest wspólnotą dóbr duchowych, która wspiera modlitwą i ofiarą Zgromadzenie Księży Marianów. Powstało pierwotnie w Stanach Zjednoczonych w roku 1925 z inicjatywy bł. Jerzego Matulaitisa-Matulewicza, Odnowiciela Zgromadzenia. Obecnie gałęzie Stowarzyszenia istnieją w Polsce, Wielkiej Brytanii, Portugalii, na Ukrainie, Litwie i Łotwie, w Brazylii i w Ameryce Północnej.

Jestem Generalnym Promotorem Stowarzyszenia istniejącego we wszystkich prowincjach naszej międzynarodowej wspólnoty zakonnej. W wykonywaniu moich zadań pracuję pod bezpośrednim zwierzchnictwem Przełożonego Generalnego Zgromadzenia. Zasięgam opinii i zgody Przełożonych Prowincjalnych w odniesieniu do działalności Stowarzyszenia w ich prowincji, oraz występuję w roli łącznika pomiędzy dyrektorami poszczególnych centrów Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich a Zarządem Generalnym w sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

Zajmuję się również organizacją dorocznych międzynarodowych konferencji Stowarzyszenia, począwszy od ustalenia miejsca i głównego tematu konferencji, aż po wybór prelegentów. Jeszcze jednym z aspektów mojej działalności jest wprowadzanie w życie Statutów Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich.

I wreszcie, jako Generalny Promotor Stowarzyszenia, jestem odpowiedzialny za formację świeckich liderów Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich oraz czuwam nad opracowaniem odpowiedniego programu formacyjnego dla członków Stowarzyszenia na całym świecie.

Jeśli jesteście zainteresowani współpracą ze mną w dziele promowania prac Stowarzyszenia na całym świecie, skontaktujcie się ze mną pod adresem: amaczynski@aol.com

Brat Andrzej Mączyński MIC

Formacja

W SŁUŻBIE CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA — Ścieżki formacyjne Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich

Prosimy odwiedzić strony gałęzi naszego Stowarzyszenia: w Brazylii, Ameryce Północnej, Polsce, oraz Wielkiej Brytanii.