20 maja 2014 r. ks. Kazimierz Chwałek MIC, przełożony amerykańskiej prowincji NMP Matki Miłosierdzia, witając szczególnego gościa Narodowego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, stwierdził, że jest „to nadzwyczajne wydarzenie w historii naszej wspólnoty i sanktuarium”. Członkowie prowincji, w tym około 12 nowicjuszy i seminarzystów, serdecznie powitali dostojnego gościa.

Podczas krótkiej wizyty, utrzymanej w atmosferze kameralnej, ks. kard. Stanisław Dziwisz, arcybiskup metropolita krakowski, który przez prawie 40 lat był osobistym sekretarzem św. Jana Pawła II, przewodniczył Mszy św. w narodowym sanktuarium w Stockbridge, Mass. w której uczestniczyli pracownicy centrum SPM oraz zaproszeni goście. W koncelebrze wraz z marianami uczestniczył także ks. bp Timothy McDonnel, ordynariusz diecezji Springfield, Mass.

W słowach powitania skierowanych do metropolity krakowskiego ks. prowincjał przypomniał zebranym, że ks. kard. Dziwisz „był świadkiem świętości Jana Pawła II i jego pracy, a także świadkiem życia i misji wielkiego Papieża, którego teraz czcimy jako świętego Jana Pawła II. Przez wiele lat – mówił dalej ks. Chwałek – my marianie z USA współpracowaliśmy z nim i to było dla nas źródłem ogromnej radości. Pracowaliśmy dla Bożego dzieła i czyniliśmy to razem”.

Wizyta ks. kardynała stała się dla wszystkich okazją, aby podzielić się nie tylko wspólną miłością do Jezusa bogatego w miłosierdzie, ale także do osoby św. Jana Pawła II, którego kanonizacja odbyła się w 27 kwietnia br. To właśnie nowy święty skierował do marianów wezwanie: „Bądźcie apostołami Bożego Miłosierdzia pod macierzyńskim, pełnym miłości przewodnictwem Maryi”.

W ciągu 26. lat pontyfikatu św. Jana Pawła II marianie współpracowali z nim w dziele szerzenia orędzia i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego zgodnie z objawieniami udzielonymi św. Faustynie Kowalskiej. Po beatyfikacji papieża Polaka w 2011 roku, ks. kardynał Dziwisz ofiarował marianom jedną z nielicznych relikwii pierwszej klasy, którą jest kropla krwi św. Jana Pawła II, która teraz przyciąga na Rajskie Wzgórze wielu pielgrzymów.

„Pragnę ofiarować tę Mszę św. za wszystkich marianów, którzy tyle włożyli w kult Bożego Miłosierdzia w świecie i przyczynili się do beatyfikacji i kanonizacji siostry Fautyny,” powiedział ks. kardynał Dziwisz na rozpoczęcie wspólnej Eucharystii. Ksiądz kardynał wspomniał następnie, że jest kustoszem Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, znajdującym się obok klasztoru w którym św. Faustyna otrzymywała swoje objawienia opisane później w znanym teraz na całym świecie Dzienniczku: Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Wspólnota marianów w Stockbridge opublikowała Dzienniczek w języku angielskim i wielu innych językach. Marianie w Stockbridge przygotowali także do druku pierwsze polskie wydanie Dzienniczka św. Wizjonerki z krakowskich Łagiewnik. Podkreślając polskość dziedzictwa św. Jana Pawła II, św. Faustyny i Zgromadzenia Księży Marianów, kard. Dziwisz powiedział: „Jestem pod wrażeniem piękna tego miejsca, pod wrażeniem, ponieważ jako kustosz (każdy biskup krakowski jest kustoszem Centrum i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie), jako kustosz bardzo się cieszę, że na ziemi amerykańskiej jest taki mocny ośrodek – w tej chwili narodowy – kultu Bożego Miłosierdzia. Możemy powiedzieć, że tu bije serce polskie na ziemi amerykańskiej, bije serce wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia i nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia”. „Razem z Jezusem Miłosiernym tutaj czcimy w tym sanktuarium dwóch wielkich apostołów Miłosierdzia Bożego: siostrę Faustynę, która zapoczątkowała ten apostolat Bożego Miłosierdzia, i potem Jana Pawła II, który to orędzie rozszerzył na cały świat i dał mu też podbudowę teologiczną w dokumentach Stolicy Apostolskiej.”

Obejrzyj wideo:

Wizyta ks. kardynała nastąpiła na krótko przed jego odlotem do Polski i dlatego trwała tylko kilka godzin. Jego podróż do Stanów Zjednoczonych obejmowała swym programem przyjęcie w dniu 19 maja br. doktoratu honoris causa na uniwersytecie Seton Hall oraz nawiedzenie polsko-amerykańskich wspólnot w celu promowania fundacji „Nie lękajcie się”, którą ustanowił w Krakowie na rzecz upamiętnienia życia i dziedzictwa św. Jana Pawła II.

Podczas wizyty kard. Dziwisza marianie gościli także na Eden Hill swojego wypróbowanego przyjaciela bpa Timothy McDonnella, ordynariusza diecezji Springfield, Mass. Zwracając się do ks. kardynała, biskup ordynariusz powiedział: „Wiemy, że jest to tylko „przelotna” wizyta, … ale pragniemy aby [ks. kardynał] powrócił, przyjechał do nas gdy tylko będzie mógł. Zawsze będziemy się cieszyli z jego wizyty. Ksiądz kardynał tak bardzo nam przypomina o św. Janie Pawle II, ponieważ przeżył obok niego wiele lat. Był razem z nim podczas doświadczeń i smutków, jak również radosnych chwil i podróży. Był zawsze przy jego boku i pragniemy serdecznie podziękować za okazywane mu wsparcie. Pragniemy także w osobie ks. kardynała podziękować św. papieżowi za wszystko co uczynił, aby świat stał się lepszy.”

W homilii, odczytanej po angielsku przez swego sekretarza ks. Tomasza Szopę, ks. kardynał Dziwisz podkreślił szczególną misję podjętą przez marianów, aby szerzyć we współczesnym świecie „prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie”. Dzisiejsze czytanie z ewangelii św. Jana (15:1-8), mówiące o Wieczerzy Pańskiej, przypomina nam tę prawdę o Bogu. „Przypomina nam, że najdroższym darem dla nas naszego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana jest Jego przyjaźń. On sam nazywa nas swymi przyjaciółmi.”

Posłuchaj homilii:

Na zakończenie Mszy św., mówiąc o swojej posłudze dla św. Jana Pawła II, kard. Dziwisz powiedział: „Niektórzy mówią ›przyjaciel‹. Ja się bronię. Bardziej mi odpowiada ›syn, który służył swemu ojcu‹. Dodał, że nigdy nie uważał swojej pracy dla Świętego za ciężką. „Mogę powiedzieć, że ta służba nie była ciężka – poważna – ale nie ciężka, bo zawsze była świadomość, że z nim jest Pan Bóg. On cały był zanurzony w modlitwę do Pana Boga”. Jak mam trudności, potrzeby, to zawsze zwracam się do niego. Mówię mu: ›służyłem Ci tyle lat, teraz czekam żebyś Ty mi pomógł‹. I pomaga!” Metropolita krakowski zaznaczył, że „Pan Bóg potwierdził nasze pragnienia i nasze myślenie o nim jako o świętym i udzielił wielu łask i cudów już za życia Jana Pawła II i nadal to czyni za jego wstawiennictwem w niebie”. Nie zdziwiła zatem wszystkich obecnych konkluzja kard. Dziwisza, że: „teraz jego ulubionym świętym jest jego były ›szef‹. Każdy ma swoich świętych… i do nich ucieka się ze swymi sprawami. Ja [modląc się] pamiętam o nich, ale myślę o Janie Pawle II.”

Obejrzyj wideo: