Strona główna2023-12-01T14:12:01+01:00

.

Św. Stanisław Papczyński

Założyciel Zgromadzenia Księży Marianów

Rzym, 8 grudnia 2019
Prot. n. 159/2019

List Przełożonego Generalnego
na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 2019 roku
otwierającą Jubileusz 350 lecia powstania  
Zgromadzenia Księży Marianów

Boża Opatrzność, która z mocą rozciąga się od krańca do krańca i wszystkim kieruje ze słodyczą, i której drogi nie są drogami naszymi, zechciała mieć maleńką trzódkę mariańską najukochańszej i niepokalanej Matce oddaną, nie w granicach jednego Królestwa Polskiego, gdzie jest jej gniazdo, lecz rozszerzoną po całej ziemi.

Przeczytaj więcej o Jubileuszu…

Aktualności

Włochy, Rzym: List Przełożonego Generalnego Na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 2023 roku z Okazji Zakończenia Obchodów 350-lecia Powstania Zgromadzenia Ojców Marianów

„Ofiaruję i poświęcam Bogu Ojcu Wszechmogącemu i Synowi, i Duchowi Świętemu oraz Bogurodzicy, zawsze Dziewicy Maryi bez zmazy pierworodnej poczętej, moje serce, moją duszę, rozum, pamięć, wolę, uczucia, cały umysł, całego ducha, zmysły wewnętrzne i zewnętrzne, i ciało moje, niczego zupełnie sobie nie pozostawiając, abym w taki sposób był odtąd cały sługą tegoż Wszechmogącego i Błogosławionej Dziewicy Maryi”. [...]

Włochy, Rzym: List okólny dotyczący zatwierdzenia drugiego czytania z Godziny Czytań ku czci bł. Antoniego Leszczewicza i bł. Jerzego Kaszyry, męczenników w języku włoskim i polskim

Rzym, 20 września 2023 Prot. n. 186/2023 Drodzy Współbracia, Każdego roku 12 czerwca obchodzimy wspomnienie naszych Męczenników z Rosicy, 108 męczenników II wojny światowej zostało beatyfikowanych przez św. Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku. Ponieważ w tym dniu Kościół wspomina św. [...]

Łotwa, Rēzekne: święcenia kapłańskie mariańskiego diakona w wikariacie łotewskim

W sobotę 16 września w katedrze Serca Jezusowego w Rēzekne diakon Romāns Vaikulis MIC przyjął sakrament święceń w stopniu prezbiteratu z rąk biskupa diecezji Rezekne-Aglona Jānisa Bulisa. W uroczystej liturgii wzięli udział marianie łotewscy, alumni Wyższego Seminarium Duchownego z Rygi i klerycy Wyższego Seminarium [...]

Kim jesteśmy

Ojciec Założyciel św. Stanisław Papczyński postawił założonej przez siebie w 1670 r. wspólnocie trzy cele: szerzenie kultu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, pomoc zmarłym w czyśćcu cierpiącym, zwłaszcza ofiarom wojen i epidemii, jak również tym, którzy zmarli nieprzygotowani na śmierć oraz działalność apostolską, zwłaszcza wśród duchowo zaniedbanych. Dzisiaj pracujemy w 19 krajach świata, w liczbie około 500 księży i braci zgromadzonych w 80 wspólnotach. Jesteśmy zaangażowani w rozmaite dzieła: od pracy parafialnej po misyjną, od posługi w sanktuariach po duszpasterstwa specjalistyczne, od prowadzenia szkół i pracy naukowej po działalność wydawniczą. Wszystko to zgodnie z naszym hasłem: za Chrystusa i Kościół.

Około 500 księży i braci marianów pracuje ​​​​​​​w 19 krajach na całym świecie

Pisma zebrane

po polsku PDF / FLIPBOOK

Błogosławiony Jerzy Matulewicz

Tadeusz Górski MIC

po polsku PDFFLIPBOOK

Reguła dziesięciu cnót

po angielsku PDF / FLIPBOOK

po francusku PDF / FLIPBOOK

po polsku PDF / FLIPBOOK

Uroczystość

Wspomnienie

Święto


Wydarzenie szczególnie istotne dla Zgromadzenia

Grudzień

1

Rocznica konsekracji biskupiej bł. Jerzego Matulaitisa-Matulewicza, 1918

8

NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP, patronalna uroczystość Zgromadzenia
Odpust zupełny dla członków Zgromadzenia, członków SPM i Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP

11

Rocznica złożenia Oblatio przez św. Ojca Założyciela, 1670

12

Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe

25

Narodzenie Pańskie
Odpust zupełny dla członków Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP

Powiązani z nami

Przejdź do góry