Litwa, Marijampole: 11 grudnia 2020 r. zmarł ks. Jonas Malinauskas MIC, rezydent miejscowego domu zakonnego. Żył 92 lata, w Zgromadzeniu 61 w kapłaństwie 46

Ksiądz Jonas Malinauskas MIC z Wikariatu Generalnego na Litwie urodził się 30 listopada 1928 roku w rodzinie Feliksasa Malinauskasa i Uršulė Bakšytė-Malinauskienė w Pivašiūnai, rej. Alytus na terenie diecezji Kaišiadoriai. Sakrament chrztu św. przyjął 12 grudnia 1928 roku. W Pivašiūnai ukończył szkołę podstawową i dalej uczył się w Marijampolu. Pracował jako kontroler liczników elektrycznych i jako organista w Marijampolu. 6 września 1958 roku został przyjęty do nowicjatu w Marijampolu. Pierwsze śluby złożył 6 września 1959 roku, zaś śluby wieczyste 13 maja 1965 roku. W latach 1968-1974 studiował w kowieńskim Seminarium Duchownym, gdzie 9 kwietnia 1974 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk biskupa Juozapasa Matulaitis-Labukas. Po święceniach pracował w następujących miejscowościach:

  • od 19 czerwca 1974 roku jako wikariusz w parafii Prienai;
  • od10 listopada 1976 roku jako wikariusz w parafii Kalvarija;
  • od 17 lipca 1978 roku jako wikariusz w parafii Šakiai;
  • od 28 czerwca 1980 roku był administratorem w parafii Ilguva;
  • od 30 września 1986 do 2 czerwca 1987 roku był również administratorem w parafii Žemoji Panemunė;
  • od 24 maja 1988 do 22 października 1990 roku był administratorem w parafii Sutkai;
  • od 8 września 1992 roku był proboszczem w parafii Alksninėi Akmenynai;
  • od 25 sierpnia 1997 roku pracował jako wikariusz, a później jako rezydent w parafii św. Michała Archanioła w Marijampolu.

Ksiądz Jonas odznaczał się pobożnością i duchem pokory, służąc innym z wielkim oddaniem. Dopóki pozwalało zdrowie w marijampolskim klasztorze marianów wypełniał wiernie wszystkie praktyki zakonne, codziennie sprawował Msze święte i dyżurował w kancelarii parafialnej.  Każdego przychodzącego interesanta przyjmował jak brata, cierpliwie wysłuchując i hojnie obdarowywując dobrym słowem. Bardzo pilnie odwiedzał chorych w mieszkaniach i w domu opieki oraz w sąsiadującym z  klasztorem szpitalu, niosąc wszystkim gorliwie posługę sakramentalną. Pochowany na mariańskim cmentarzu w Marijampolu.