Dla Skórca, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego jest uroczystością szczególną. Z różnych stron przybywają – nierzadko pieszo – pielgrzymi, by uwielbić Pana w tajemnicy Jego Krzyża.

W piątek wieczorem (13.09) drogami skórzeckiej parafii podążają uczestnicy Drogi Krzyżowej z Dąbrówki Stany do Skórca. W samą uroczystość, poza sprawowanymi liturgiami Mszy św., wszyscy zaproszeni są na różaniec o 20.00, po którym będzie miała adoracja adoracja krzyża zakończona Mszą św. o 21:00. Główna Msza w Sanktuarium będzie miała miejsce w niedzielę o 12.00; przewodniczyć jej będzie rektor WSD Marianów w Lublinie, ks. dr Tomasz Sekulski MIC. Po Mszy św. będzie możliwość ucałowania relikwii Krzyża św.

Wśród pielgrzymów były dzieci z Katolickiej Szkoły Podstawowej im bł. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach, które pieszo – wraz z rodzicami i wychowawcami – dotarły do Sanktuarium Krzyża Świętego, by w południe uczestniczyć w Eucharystii oraz następującej po niej agapie.