Polska, Warszawa

Dodano: 28.10.2001

Sympozjum ku czci rocznic bł. Jerzego Matulewicza

Międzynarodowe Sympozjum
o bł. Jerzym Matulewiczu-Matulaitisie

Dnia 23 października 2002 roku odbyło się Międzynarodowe sympozjum naukowe poświęcone bł. Jerzemu Matulaitis-Matulewiczowi na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w auli Jana Pawła II w 84. rocznicę nominacji ks. J. Matulewicza na stolicę biskupią w Wilnie. Sympozjum uczciło jubileuszowe rocznice 100. doktoratu, 75. śmierci i 15. beatyfikacji bł. Jerzego.

Tematem sympozjum było:„Miłości pragnę, nie krwawej ofiary” (Oz 6,6), a zostało zorganizowane przez Postulatora Generalnego Księży Marianów; Wydział Teologii UKSW; oraz Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii – jednej z żeńskich wspólnot religijnych założonych przez Błogosławionego.

Głównym tematem sympozjum były problemy związane z prowadzeniem w duchu miłości dialogu między wyznaniami, religiami i narodami, zgodnie z myślą teologiczną Błogosławionego Jerzego Matulaitisa-Matulewicza.