Z głębokim żalem zawiadamiany o śmierci
ks. Hieronima Zalonisa MIC, członka prowincji amerykańskiej,
rezydenta domu zakonnego w Thompson, CT.

Ksiądz Hieronim – syn Andrzeja i Anny z domu Gavnonis – urodził się 27 czerwca 1932 r. W Plymouth, PA, gdzie w 1950 r. ukończył szkołę średnią. Był także absolwentem LeGrand seminarium w Montrealu, Quebec w Kanadzie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 maja 1959 r. razem ze swoim bratem bliźniakiem Janem Andrzejem Zalonisem w seminarium księży marianów w Clarendon Hills, IL, z rąk ks. bpa Wincentego Brizgysa, biskupa pomocniczego Kowna na Litwie.

Następnie podjął studia na Uniwersytecie Katolickim w Washington, DC. Jego pierwszą placówką duszpasterską była parafia Matki Bożej Królowej w Plano, IL, gdzie w latach 60. ubiegłego wieku posługiwał wraz ze swoim kuzynem ks. Edwardem Vitchkoskim MIC. W latach 70-tych oraz na początku lat 80-tych ubiegłego stulecia był proboszczem parafii św. Piotra w Kenosha, WI. Następnie został przeniesiony z powrotem do parafii Matki Bożej Królowej w Plano, IL.  Posługiwał również w parafii św. Patryka w Bristol, IL. Prowadził projekt budowy nowego kościoła św. Patryka w Yorkville, IL konsekrowanego w 2002 r.

Po przejściu na emeryturę ks. Hieronim przeniósł się do domu zakonnego w Thompson, CT, a ostatnie lata życia spędził w domu opieki w Putnam, CT.

Ksiądz Hieronim, jako marianin, poświęcił prawie 60. lat życia pracy duszpasterskiej. W ciągu swych 86. lat cieszył się pełnią życia; był zagorzałym wędkarzem i podróżnikiem. Był także kibicem klubów futbolu amerykańskiego, takich jak: Chicago Bears, Chicago White Sox i Notre Dame. Lubił uczestniczyć w zajęciach szkół przy parafiach Matki Bożej Królowej i św. Piotra, szczególnie we Mszach św. i programach świątecznych dla dzieci.

Ks. Hieronim Antoni Zalonis MIC zmarł o godz. 23,24 w czwartek 17 stycznia 2019 r., w szpitalu Day Kimball w Putnam, CT.

W drodze do domu Ojca, ks. Hieronima poprzedzili jego rodzice, bliźniaczy brat ks. Jan  (zmarł w Hartford, CT, w 1996 r.) oraz kuzyn, ks. Edward (zmarł w Chicago, IL, w 1990 r.). Ks. Zalonis pozostawił siostrę Sally McGovern z mężem Williamem z Bardstown, KY oraz ich potomstwo.

Msza św. pogrzebowa została odprawiona w kościele św. Patryka w Bristol, IL. Zmarłego pochowano na cmentarzu mariańskim św. Kazimierza w Chicago, IL.