Ksiądz Marcin Rzeszutek MIC, członek domu zakonnego w Stockbridge, MA w amerykańskiej prowincji NMP Matki Miłosierdzia, zmarł 19 sierpnia br. wskutek komplikacji po kilku udarach. Przeżył 93 lata; 76 lat w Zgromadzniu i 68 lat w kapłaństwie. Pozostanie w naszej pamięci jako łagodny duszpasterz, poliglota, zamiłowany w ogrodnictwie i obserwowaniu życia ptaków.

Urodził się 22 września 1925 r. w Easthampton, Massachusetts, w rodzinie Franciszka i Anieli Rzeszutek, miał ośmioro rodzeństwa. Po ukończeniu szkoły średniej w 1942 r., wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów. Przez całe życie zakonne spełniał we wspólnocie wiele zadań, posługując na różnych placówkach.

Rozpoczął nowicjat w domu zakonnym w Waszyngtonie, DC, gdzie 15 sierpnia 1943 r. złożył pierwsze śluby. Skierowany na studia do Katolickiego Uniwersytetu Ameryki, w maju 1948 r. uzyskał tam stopień bakałarza filozofii. Następnie został wysłany na dalsze studia na Uniwersytet Angelicum w Rzymie, uzyskując tam w 1951 r. stopień licencjata teologii. Także w Rzymie otrzymał święcenia kapłańskie 7 października 1951 r.

Zaraz po święceniach powrócił do Waszyngtonu, gdzie podjął się głoszenia misji parafialnych we wschodniej części Stanów Zjednoczonych. W 1956 r. został przeniesiony do domu zakonnego w Stockbridge, gdzie powierzono mu różne funkcje administracyjne i duszpasterskie.

W latach 1958-59 należał do mariańskiego domu misyjnego w Detroit, Michigan, nadal głosząc misje parafialne na Środkowym Zachodzie do 1965 roku. Następnie wrócił do Stockbridge obejmując funkcję pierwszego radnego (wiceprowincjała) i sekretarza prowincji św. Stanisława Kostki, które spełniał do 1969 r., kiedy to został ponownie wysłany do Rzymu. Tam powierzono mu obowiązki sekretarza generalnego Zgromadzenia.

Po powrocie z Wiecznego Miasta był przełożonym mariańskiego scholastykatu w Waszyngtonie, a następnie został skierowany do klasztoru marianów w Balsamão w Portugalii. W latach 80. ubiegłego stulecia był dyrektorem mariańskiego domu pielgrzyma (Pensão San Paulo) w Fatimie w Portugalii.

Na początku lat 90. został przeniesiony do Stockbridge, gdzie objął posługę duszpasterską w Narodowym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Następnie został przeniesiony do Brookville, Maryland, gdzie mieścił się wówczas mariański nowicjat. W 1996 r. został skierowany do Bernalillo, New Mexico, posługując tam do roku 2003, kiedy to powrócił do domu zakonnego w Stockbridge, pozostając w nim do końca życia.

Ksiądz Marcin zyskał sobie opinię wspaniałego spowiednika. Władał wieloma językami; polskim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim, niemieckim i łaciną. Był utalentowanym pisarzem i dobrym korektorem tekstów czym wniósł znaczny wkład do wielu mariańskich publikacji.

Dzięki wyniesionemu z domu rodzinnego zamiłowaniu do ogrodnictwa uprawiał z powodzeniem warzywa na mariańskiej posiadłości na Eden Hill w Stockbridge. Jesienią zaś zbierał jabłka z których piekł ciasta dla lokalnej wspólnoty mariańskiej.

Był wielkim miłośnikiem drozdów północno-amerykańskich. Wręczał budki dla drozdów własnej roboty każdemu, kto posiadał teren sprzyjający osiedleniu się tych ptaków. Sam zaś opiekował się dziesiątkami budek dla ptaków rozsianymi na mariańskiej posiadłości w Stockbridge.

Ksiądz Marcin pozostawił siostrę Helenę Yagodzynski z Hatfield, Massachusetts. Pozostałe jego rodzieństwo; siostry Marianna Woźniak, Sophie Dusreane, Mary Yamer i Josephine Rzeszutek oraz jego bracia Joseph, Stanley i Walter, poprzedzili go w drodze do domu Ojca.

Msza św. pogrzebowa została odprawiona 22 sierpnia po czym ciało zmarłego odprowadzono na mariański cmentarz na Eden Hill.