Błogosławiony Antoni Leszczewicz (1904–1943)

Męczennik

Urodził się 30 września 1890 r. w Abramowszczyźnie, w parafii Wojstom, w diecezji wileńskiej. W 1909 r. wstąpił do seminarium duchownego archidiecezji mohylewskiej w Petersburgu. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 kwietnia 1914 r. Przez rok był wikariuszem w Ikrucku, potem dwa lata w Czycie, a w 1917 r. objął wikariat w Harbinie, przebywając początkowo wśród Polaków w osadzie Mandżuria, a od 1920 r. w samym Harbinie w polskiej parafii św. Stanisława. Uczył religii i łaciny w szkołach rosyjskich i polskich. W 1924 r. został proboszczem nowej parafii dla Polaków – św. Jozafata. Wybudował kościół i plebanię. Otworzył ochronkę i szkołę dla biednych dzieci, wspomagał potrzebujących.

W 1937 r. opuścił Harbin. Następnie przez Tokio i Rzym przybył do Polski, gdzie wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów. Dnia 13 czerwca 1939 r., po odbyciu nowicjatu w Skórcu, złożył śluby zakonne. Zgodnie ze swoim życzeniem wyjechał do klasztoru w Drui na Wileńszczyźnie, aby zająć się duszpasterstwem, sprawami gospodarczymi i nauką w gimnazjum. We wrześniu 1939 r. Druję zajęli bolszewicy, a w lipcu 1941 r. – Niemcy.

Wkrótce został przełożonym misji za Dźwiną, na byłych terenach sowieckich, gdzie wraz z grupą księży marianów i sióstr eucharystek głosił ewangelię.

Podczas karnej ekspedycji niemieckiej przeciw partyzantom, pozostał dobrowolnie z wiernymi i razem z nimi został spalony w Rosicy 17 lutego 1943 r.

Był kapłanem gorliwym, chętnym do służenia innym, powszechnie lubianym i szanowanym.

W dniu 13 czerwca 1999 r. w Warszawie ów mężny marianin został wyniesiony na ołtarze przez papieża Jana Pawła II wśród 108 męczenników II wojny światowej. Zachęcamy do upraszania łask za jego wstawiennictwem.

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Jerzego Kaszyry i bł. Antoniego Leszczewicza
(do prywatnego odmawiania)

Wszechmogące Wieczny Boże,
Ty obdarzyłeś łaską męczeństwa
Błogosławionych Antoniego i Jerzego,
Którzy w chwili zagrożenia życia
Okazali ducha miłości i gorliwości pasterskiej,
Przyjmując śmierć z braćmi.
Daj nam za ich wstawiennictwem
Łaskę miłości i męstwa,
Aby nasza codzienna służba bliźnim
Przyczyniała się do budowania Kościoła
I doprowadziła nas do wiecznej radości świętych.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(za pozwoleniem władz kościelnych)

Wiadomości o uzdrowieniach czy innych łaskach, otrzymanych od Boga za wstawiennictwem Błogosławiony Antoni Leszczewicz, prośby o życiorysy i modlitwy oraz wszelką inną korespondencję prosimy kierować pod adresem:

Postulatore Generale dei Chierici Mariani
Casa Generalizia
Via Corsica, 1
00198 Roma, Italia
Tel.: 011-39-06-853-703-1
Fax: 011-39-06-853-703-22