Polska, Licheń

Dodano: 29.05.2016

Polska, Licheń: 25-lecie sakry biskupiej abpa Jana Pawła Lengi MIC

W 25. rocznicę sakry biskupiej abp Jan Paweł Lenga MIC, przewodniczył uroczystej Mszy św. w bazylice Matki Bożej Licheńskiej. W koncelebrze uczestniczył m.in. ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty marianów.

W homilii wygłoszonej do zgromadzonych wiernych abp Lenga wspominał swoją posługę jako kapłana, biskupa oraz arcybiskupa. Podkreślił, że wszystkie sakramenty święte, poza biskupstwem, przyjmował w tajemnicy. Pomimo, iż nie przebiegały one w sposób uroczysty lecz skromny, w oczach Boga są pełnowartościowe. Dziękując także za wszystkie dary, jakie otrzymał od Boga w całym swoim życiu, jednocześnie poprosił Pana o przebaczenie wszystkich grzechów i niedociągnięć.

Abp Jan Paweł Lenga MIC urodził się 28 marca 1950 roku w Gródku Podolskim. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1980 roku z rąk bpa Vincentasa Sladkeviciusa. 13 kwietnia 1991 roku papież Jan Paweł II nominował go Administratorem Apostolskim dla Kazachstanu i Azji Środkowej. Sakrę biskupią otrzymał 28 maja 1991 roku. Od 6 sierpnia 1999 roku do 5 lutego 2011 roku był biskupem diecezji Karagandy, gdzie swoją posługą obejmował obszar o łącznej powierzchni 4 mln kilometrów kwadratowych. Od 2011 roku, czyli po przejściu na emeryturę, mieszka w Licheniu Starym, w tutejszym domu zakonnym Zgromadzenia Księży Marianów. W tymże roku został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej „za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych i krzewienie polskości w Kazachstanie”.

Źródło: lichen.pl

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2020-01-10T17:51:25+01:00