Białoruś

Dodano: 20.02.2012

Białoruś: ukazała się Biblia w przekładzie marianina

Międzykonfesyjne Bractwo „Białoruskie Towarzystwo Biblijne” wydało przed kilku dniami w Mińsku pełną Biblię we współczesnym języku białoruskim w przekładzie o. Uładzisława Czarniauskiego MIC.

Przekład Biblii z łacińskiego tekstu Wulgaty był dokonany przez o. Uładzisława jeszcze w okresie sowieckim, po jego powrocie z łagrów, kiedy był on duszpasterzem w Wiszniewie k. Wołożyna. Na tę pracę (podobnie jak na przekład Mszału Rzymskiego) o. Czarniauski otrzymał osobiste błogosławieństwo Ojca Świętego Pawła VI.

Rękopis Biblii o. Uładzisłau przekazał w 1998 r. grupie młodych aktywistów katolickich, których duszpasterzem był ks. Robert Krzywicki MIC. Oni dokonali pierwszego składu komputerowego i wydali w prostej formie poligraficznej niektóre księgi, a następnie Nowy Testament w małym nakładzie.

W 2001 r. o. Uładzisłau przekazał rękopis Towarzystwu Biblijnemu, które w roku 2003 wydało w Mińsku Nowy Testament, a po 10 latach pracy redakcyjnej także całą Biblię. Wcześniej istniały przekłady Biblii na język białoruski, ale ten przekład jest pierwszym dokonanym przez katolickiego teologa.

Biblia o. Uładzisława Czarniauskaha MIC ukazała się 5 lat przed jubileuszem 500-lecia Biblii Franciszka Skoryny wydanej w języku starobiałoruskim w 1517 r.

Niemałą zasługę w uratowaniu oryginalnego rękopisu przekładu Biblii miał ks. Uładzisłau Zawalniuk z mińskiego kościoła świętych Szymona i Heleny (tzw. czerwonego kościoła), który opiekował się o. Czarniauskim w końcowym okresie jego choroby.

Inne aktualności

Waszyngton, U.S.A: zmarł najstarszy członek Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC

1 stycznia, 2020|

Ks. Kazimierz Krzyżynowski MIC urodził się w Lublinie 17 stycznia 1923 r. Początkowo uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym [...]

2019-12-04T22:36:20+01:00