Polska, Lublin

Dodano: 19.01.2009

Polska, Lublin: doktorat ks. Andrzeja Pakuły

Promotor pracy
ks. prof. J. Misiurek prezentuje biogram doktoranta.

19 stycznia miała miejsce publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską marianina, ks. Andrzeja Pakuły. Praca pt. „Duchowość zakonna według Stanisława Papczyńskiego i wczesnej tradycji marianów” została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego Misiurka w Instytucie Teologii Duchowości na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Celem rozprawy było ukazanie Założyciela marianów jako twórcy nowego kierunku reprezentatywnego dla polskiej szkoły duchowości. Biorąc pod uwagę cezurę czasową lat 1673 (biskupia aprobata pierwszego mariańskiego klasztoru) – 1723 (papieskie zatwierdzenie mariańskich Konstytucji), Autor starał się opisać zasadnicze zręby spuścizny duchowej św. Stanisława oraz pierwszych marianów, interpretatorów myśli Założyciela. Wydobył przy tym główne znamiona mariańskiej duchowości, ukazując przy tym o. S. Papczyńskiego jako jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej duchowości katolickiej w XVII w.

Publiczną dyskusję prowadził wicedziekan Wydziału Teologii KUL ks. dr hab. Marek Chmielewski. Recenzentami rozprawy byli ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ks. dr hab. Jarosław Popławski z KUL. Pozytywne recenzje naukowe dały podstawę do tego, by komisja w tajnym głosowaniu wnioskowała o nadanie stopnia naukowego doktora teologii przez Radę Wydziału Teologii KUL. W dyskusji – obok pracowników naukowych i studentów lubelskiej uczelni – wzięła udział grupa marianów z Lublina, Rzymu, Warszawy i Lichenia. Gościem specjalnym był przełożony generalny Zgromadzenia o. Jan M. Rokosz.

Ks. Andrzej Pakuła
w czasie dyskusji.

Doktorant urodził się w 1964 r. na terenie parafii Krasnobród w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Po złożeniu profesji wieczystej w Zgromadzeniu Księży Marianów (1989) oraz przyjęciu święceń prezbiteratu (1991) pracował duszpastersko w Zakopanem, następnie był prefektem alumnów oraz przełożonym domu seminaryjnego w Lublinie. W latach 1999-2005 był przełożonym Prowincji Opatrzności Bożej. Obecnie pełni urzędy radnego oraz postulatora generalnego, mieszkając w Domu Rzymskim Zgromadzenia.

fot. Piotr Kieniewicz MIC

Inne aktualności

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie

Wrzesień 9, 2020|

15 sierpnia 2020 roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-04T19:43:58+01:00
Go to Top