Polska, Lublin

Dodano: 18.03.2010

Polska, Lublin: ks. Kazimierz Pek MIC nowym kierownikiem Katedry Mariologii KUL

Rektor KUL, ks. prof. Stanisław Wilk SDB, powierzył kierownictwo bardzo znanej i cenionej Katedry Mariologii KUL ks. dr. hab. Kazimierzowi Pekowi MIC. Istniejąca od 1957 r. katedra zawdzięcza swój największy rozwój o. prof. Stanisławowi C. Napiórkowskiemu OFMConv, który kierował nią ponad dwadzieścia lat. Była to jedyna w Polsce katedra mariologii zanim nie powstały kolejne w: UPJPII (1998), Instytucie Teologicznym w Radomiu (1999) i UKSW (2007).

O katedrze
Na wyjątkowe znaczenie tej placówki naukowo-dydaktycznej dla Kościoła w Polsce wskazał w 1999 roku II Synod Plenarny: „Duże zasługi w kształtowaniu mariologii polskiej i wytyczeniu dróg pobożności maryjnej ma Katedra Mariologii KUL. Dobre owoce przyniosło w działalności tej placówki połączenie wymiaru teologiczno-dogmatycznego mariologii z wrażliwością ekumeniczną oraz badaniami nad pobożnością ludową i duszpasterstwem maryjnym”. Do takiej oceny przyczyniła się promocja maryjności zawarta w nauczaniu mariologicznych Soboru Watykańskiego II, w adhortacji „Marialis cultus” Pawła VI i w encyklice „Redemptoris Mater” Jana Pawła II.

W 2007 roku S.C. Napiórkowski OFMConv otrzymał prestiżową nagrodę „Pro Ancilla Domini” w dowód uznania dla dorobku Katedry Mariologii KUL na forum międzynarodowym za „ciągłe i konsekwentne zaangażowanie w badania mariologiczne, prowadzone w świetle wskazań Soboru Watykańskiego II” oraz „za promowanie mariologii w kontekście w celu wspierania autentycznej duchowości chrześcijańskiej”.

W ramach prac badawczych w katedrze napisano prawie 40 doktoratów i 150 prac magisterskich z mariologii. Większość monografii ukazała się drukiem. Oryginalną edycję stanowi 3-tomowe wydanie fragmentów wszystkich prac dyplomowych („Ku mariologii w kontekście”, Lublin 2007). Katedra prowadzi także serię wydawniczą: „Mariologia w kontekście”.

O nowym kierowniku
Ks. dr hab. Kazimierz Pek, marianin, od 2001 r. jest adiunktem w Katedrze Mariologii KUL. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w KUL. Za doktorat z teologii dogmatycznej („Per Spiritum ad Mariam. Implikacje mariologiczne pneumatologii Y. Congara”, Lublin 2000) otrzymał nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej. Podobnie wyróżnienie otrzymała jego praca habilitacyjna („Deus semper maior. Teologiczny obraz Boga w mariologii polskiej w XX wieku”, Lublin 2009); był dyrektorem i redaktorem naczelnym Wydawnictwa Księży Marianów w Warszawie (jest założycielem miesięcznika „Oremus”, a prowadzona seria wydawnicza „Theotokos” otrzymała wówczas nagrodę Feniksa); współzakładał Stowarzyszenie Wydawców Katolickich w Polsce, a w latach 1994-1995 organizował Targi Wydawców Katolickich; jest także współzałożycielem i zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Pastores”, poświęconego formacji kapłańskiej; w latach 1999-2009 był rektorem międzynarodowego Wyższego Seminarium Duchownego Marianów w Lublinie; współzakładał Polskie Towarzystwo Mariologiczne; należy do Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; jest członkiem Pontificia Academia Mariana Internationalis, Europäische Gesellschaft für Katholische Theologie oraz Litewskiej Akademii Nauk. Współredagował kilkanaście monografii naukowych, opublikował ponad sto artykułów (w tym wiele w edycjach zagranicznych); zorganizował prawie 30 sympozjów naukowych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym z zakresu mariologii, teologii środkowo-europejskiej i dziedzictwa księży marianów.

W uprawianiu mariologii zwraca uwagę na rozwój „mariologii w kontekście”, promocję modelu pobożności „imitatio Mariae” (naśladowanie Maryi) oraz wciąż mało docenianej dewizy Jana Pawła II: „przez Jezusa do Maryi”.

Inne aktualności

Waszyngton, U.S.A: zmarł najstarszy członek Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC

1 stycznia, 2020|

Ks. Kazimierz Krzyżynowski MIC urodził się w Lublinie 17 stycznia 1923 r. Początkowo uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym [...]

2020-01-07T15:55:33+01:00