Włochy, Rzym

Dodano: 30.04.2012

Włochy, Rzym: Komunikat Przełożonego Generalnego dotyczący możliwości uzyskania odpustu zupełnego skierowany do członków Bractwa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy Zgromadzeniu Księży Marianów

Komunikat Przełożonego Generalnego
dotyczący możliwości uzyskania odpustu zupełnego
skierowany do członków Bractwa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy Zgromadzeniu Księży Marianów

Niniejszym pragnę zakomunikować, że Penitenzjaria Apostolska w dniu 30 marca 2012 r. udzieliła in perpetuumczłonkom Bractwa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy Zgromadzeniu Księży Marianów (prot. n. 1280/11/I) możliwości uzyskania odpustu zupełnego z okazji corocznej celebracji wspomnienia bł. Ojca Stanisława Papczyńskiego przypadającego na 18 maja, pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia św., modlitwa według intencji Ojca Świętego), odnawiając, przynajmniej prywatnie, obietnice wiernego zachowywania Statutów Bractwa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Przypominam także, że członkowie Bractwa, o którym wyżej, mogą uzyskać odpust zupełny również w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia oraz Wniebowzięcia N.M.P., jak również w Uroczystość św. Józefa Oblubieńca N.M.P., pod zwykłymi warunkami, zgodnie z Reskryptem Penitenzjarii Apostolskiej z dnia 2 lutego 1968 r.

Niniejszy komunikat wraz z tekstem odpowiedniego dekretu proszę podać do wiadomości zainteresowanym osobom.

Ks. Andrzej Pakuła, MIC
Przełożony Generalny

Ks. Zbigniew Piłat, MIC
Sekretarz Generalny

Inne aktualności

Waszyngton, U.S.A: zmarł najstarszy członek Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC

1 stycznia, 2020|

Ks. Kazimierz Krzyżynowski MIC urodził się w Lublinie 17 stycznia 1923 r. Początkowo uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym [...]

2019-12-04T22:46:15+01:00