Włochy, Rzym

Dodano: 30.04.2012

Włochy, Rzym: Komunikat Przełożonego Generalnego dotyczący możliwości uzyskania odpustu zupełnego skierowany do Stowarzyszenia Apostołów Eucharystycznych Bożego Miłosierdzia

Komunikat Przełożonego Generalnego
dotyczący możliwości uzyskania odpustu zupełnego
skierowany do Stowarzyszenia
Apostołów Eucharystycznych Bożego Miłosierdzia

Niniejszym pragnę zakomunikować, że Penitenzjaria Apostolska w dniu 30 marca 2012 r. udzieliła in perpetuumczłonkom Stowarzyszenia Apostołów Eucharystycznych Bożego Miłosierdzia (prot. n. 1282/11/I) możliwości uzyskania odpustu zupełnego z okazji corocznej celebracji wspomnienia bł. Ojca Stanisława Papczyńskiego przypadającego na 18 maja, pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia św., modlitwa według intencji Ojca Świętego) odnawiając, przynajmniej prywatnie, obietnice wiernego zachowywania Statutów Stowarzyszenia Apostołów Eucharystycznych Bożego Miłosierdzia.

Niniejszy komunikat wraz z tekstem odpowiedniego dekretu proszę podać do wiadomości zainteresowanym osobom.

Ks. Andrzej Pakuła, MIC
Przełożony Generalny

Ks. Zbigniew Piłat, MIC
Sekretarz Generalny

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-04T22:41:11+01:00