Włochy, Rzym

Dodano: 10.05.2008

Włochy, Rzym: Komunikat Przełożonego Generalnego z okazji zbliżającego się święta św. Stanisława Papczyńskiego

Komunikat
Przełożonego Generalnego
z okazji zbliżającego się święta bł. Stanisława Papczyńskiego

W tym roku, w dniu 18 maja, po raz pierwszy w historii będziemy celebrować święto bł. Stanisława Papczyńskiego. Jest to wydarzenie ważne nie tylko dla naszej wspólnoty, ale również dla osób uczestniczacych w naszym charyzmacie oraz wiernych powierzonych naszej trosce duszpasterskiej. Nadto, wytrwała i nieustanna od ponad 300 lat modlitwa o beatyfikację ojca Stanisława stworzyła wielką rzeszę gorliwych i często anonimowych jego czcicieli, uciekających się do jego wstawiennictwa i szerzących jego kult. Dla nas wszystkich 18 maja jest sposobnością do uwielbienia Boga, który w świętych ujawnia bezmiar łaski oraz uczczenia Błogosławionego.

Ojciec Święty Benedykt XVI, w Liście Apostolskim odczytanym podczas beatyfikacji napisał: Zezwalamy, aby Czcigodny Sługa Boży Stanisław Papczyński, prezbiter, założyciel Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, który poświęcił się modlitwie za zmarłych, a także chrześcijańskiemu nauczaniu ludu, był odtąd nazywany Błogosławionym i aby jego święto (festum) mogło być obchodzone corocznie dnia 18 maja w miejscach i w sposób określony prawem.

Ponieważ w tym roku w dniu 18 maja przypada uroczystość Trójcy Świętej, nie będzie można liturgicznie celebrować święta Błogosławionego stosując odpowiednie teksty (mszalne i brewiarzowe) zatwierdzone przez Stolicę Świętą, znajdujące się w wydanej książce pt. I aby owoc wasz trwał. Wierząc jednak, że w planach Bożej Opatrzności nie ma przypadków, odczytujemy w nich zrządzenie Trójjedynego Boga. Zechciejmy w tym dniu złożyć Trójcy Świętej pokorne dziękczynienie za dar beatyfikacji Ojca Założyciela, z prośbą, aby przyniosła dla nas obfite błogosławieństwo.

Zachęcam, aby obchodząc w tym roku uroczystość Trójcy Świętej (18 maja) w kazaniach, ogłoszeniach i innych nabożenstwach ukazać Błogosławionego jako niestrudzonego czciciela Trójcy Świętej, o czym on sam świadczy w Templum Dei Mysticum: Tobie, Odwiecznemu Ojcu, mojemu Stwórcy, Tobie, Odwiecznemu Synowi, mojemu Odkupicielowi, Tobie, Odwiecznemu Duchowi, mojemu Uświęcicielowi, tę opisaną i żywą świątynię, jaką jestem, najpokorniej na wieki dedykuję. Nie gardź tym, co stworzyłeś; nie odrzucaj tego, co odnowiłeś; nie opuszczaj tego, w czym zamieszkać obiecałeś

Te wspólnoty, które chciałyby celebrować święto bł. Stanisława posługując się własnymi tekstami liturgicznymi, mogą to uczynić przenosząc święto na inny dzień, np. 17 lub 19 maja odprawiając Mszę św. wotywną o bł. Stanisławie. Liturgie połączone z kazaniem o Błogosławionym są znakomitą okazją do ożywienia w nas łaski powołania oraz ukazania wiernym przykładu życia chrześcijańskiego. Ufam także, że mogą przyczynić się do wzbudzenia nowych powołań do naszej wspólnoty zakonnej.

Z serca błogosławię

Jan M. Rokosz MIC
Przełożony Generalny

W Rzymie, dnia 10 maja 2008
Prot. n. 147/2008

Inne aktualności

Waszyngton, U.S.A: zmarł najstarszy członek Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC

1 stycznia, 2020|

Ks. Kazimierz Krzyżynowski MIC urodził się w Lublinie 17 stycznia 1923 r. Początkowo uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym [...]

2020-01-07T14:51:03+01:00