Litwa, Mariampol

Dodano: 11.03.2017

Litwa, Mariampol: Konwent wikariatu litewskiego

Dnia 11 marca, obchodząc dzień Odzyskania Niepodległości Litwy, w Mariampolu odbył się konwent wikariatu litewskiego p.w. św. Jerzego. W spotkaniu wzięli udział wszyscy członkowie wikariatu mieszkający w domu mariampolskim i kowieńskim. Konwent rozpoczął się w bazylice uroczystą celebracją Mszy św. pod przewodnictwem bpa Juozasa Žemaktisa MIC emerytowanego ordynariusza diecezji Vilkaviški. Biskup w homilii wspomniał o znaczeniu duchowego czynniku odrodzenia kraju po zaborze radzieckim. Zaznaczył również, że niepodległość jest darem Bożym, za który nieustannie trzeba dziękować.

Po Mszy św. i wspólnym obiedzie przełożony wikariatu przedstawił tok obrad i główne wątki kapituły generalnej w Rzymie. Następnie litewscy marianie wspólnie zastanowili się nad aktualnym znaczeniem misterium Niepokalanego Poczęcia Maryi Dziewicy i sposobem jego przekazu w obecnym duszpasterstwie. Podzielono się wspólnymi radościami i troskami. Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w Kownie.

ks. Andrius Šidlauskas MIC
przełożony wikariatu litewskiego

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-04T20:01:47+01:00