Litwa, Wilno 

Dodano: 08.12.2011

Litwa, Vilnius: Słowo delegata przełożonego generalnego podczas uroczystości ogłoszenia Roku Błogosławionego Jurgisa Matulaitisa

Jan M. Rokosz MIC
Delegat przełożonego generalnego

Słowo podczas uroczystości
ogłoszenia Roku Błogosławionego Jurgisa Matulaitisa na Litwie
Wilno, katedra, 8 grudnia 2011 rok

„Nie zapala się światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu” (Mt 5,15). Te słowa Pisma Świętego znakomicie ukazują sens ogłoszenia przez Episkopat Litwy Roku Błogosławionego Jurgisa Matulaitisa, którego życie jest wciąż, a może coraz bardziej, bijącym światłem dla świata. Tego światła nie ukrywamy pod korcem, ale umieszczamy go dzisiaj na świeczniku, aby wskazywało drogę dla Kościoła i społeczeństwa Litwy, aby rozświetlało mocnym blaskiem Ewangelii wszystkie kręte drogi współczesnego człowieka.

Dla Zgromadzenia Księży Marianów bł. Jurgis Matulaitis jest postacią szczególną. Nie byłoby dzisiaj marianów, gdyby nie bł. Jurgis, wybitny syn narodu litewskiego, bez reszty oddany Bogu i Kościołowi. To on ocalił nasze Zgromadzenie od zagłady i dał impuls do jego dynamicznego rozwoju.

Dlatego także my, marianie, po 25 latach od wyniesienia naszego Odnowiciela na ołtarze pragniemy w jego życiu i nauczaniu szukać inspiracji do tego, abyśmy autentycznie żyli Ewangelią i służyli Kościołowi w duchu naszego charyzmatu.

Dzięki bł. Jerzemu Zgromadzenie Księży Marianów jest bardzo związane z narodem litewskim i Kosciołem w tym kraju. Można by nawet powiedzieć, że dzisiaj wszyscy czujemy się trochę Litwinami.

W imieniu przełożonego generalnego, ks. Andrzeja Pakuły, który także dzisiaj, w Rzymie, ogłosił Rok Błogosławionego Jurgisa w Zgromadzeniu Księży Marianów, przekazuję Najczcigodniejszemu Episkopatowi na Litwie wyrazy łączności duchowej i serdeczne pozdrowienia. Czynię to na ręce Jego Eminencji ks. kard. Audrysa Juozasa Backisa, ordynariusza wileńskiego, oraz Jego Ekscelencji ks. abp. Mons. Sigitasa Tamkevičiusa, przewodniczącego Episkopatu.

W imieniu wszystkich marianów życzę całemu Kościołowi na Litwie, aby Rok Błogosławionego Jurgisa Matulaitisa wydał obfite owoce w dziele nowej ewangelizacji.

Inne aktualności

Waszyngton, U.S.A: zmarł najstarszy członek Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC

1 stycznia, 2020|

Ks. Kazimierz Krzyżynowski MIC urodził się w Lublinie 17 stycznia 1923 r. Początkowo uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym [...]

2019-12-04T22:15:55+01:00