Wieczorem 8 września br. podczas uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym księży marianów pw. Serca Jezusa w Daugavpils (Łotwa) brat Romans Vaikulis MIC złożył profesję wieczystą w Zgromadzeniu Księży Marianów.

Mszy św. przewodniczył i śluby zakonne przyjął ks. Dainis Kašs MIC, przełożony wikariatu łotewskiego. W uroczystości wzięli udział prawie wszyscy członkowie wikariatu oraz rektor WSD Księży Marinów z Lublina. Homilię wygłosił proboszcz parafii ks. Andris Ševels MIC, który zna br. Romana już od dzieciństwa. W kazaniu homileta zwrócił uwagę na konieczność wierności Bogu w powołaniu zakonnym oraz wyjaśnił znaczenie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w życiu zakonnika.

Podczas liturgii ślubów zakonnych br. Roman otrzymał krzyż, jako znak, że marianin nie może się chlubić się z niczego innego, jak tylko z krzyża naszego Pana. Wszyscy obecni marianie poprzez znak pokoju wyrazili radość z przyjęcia neoprofesa wieczystego do swojego grona już na zawsze.

Brat Romans Vaikulis MIC urodził się w Daugavpils. Po ukończeniu technikum kolejarskiego wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów. Pierwszą profesję złożył 8 września 2017 roku i rozpoczął studia teologiczne w mariańskim WSD w Lublinie. Jest on obecnie alumnem piątego roku.

Dmitrijs Artjomovs MIC