W sobotę, 7 września w parafii mariańskiej w Rezekne, w obecności prawie wszystkich marianów wikariatu łotewskiego, zaprzyjaźnionych sióstr zakonnych oraz przybyłych wiernych, złożył profesję wieczystą ks. Ernests Jansons MIC. Tym uroczystym aktem związał się on ze Zgromadzeniem na całe życie oraz zakończył okres formacji początkowej do życia zakonnego.

W homilii ks. Andris Sevels MIC zwrócił uwagę na potrzebę bycia zawsze przygotowanym na spotkanie Pana bo – mówiąc słowami bł. kardynała J.H. Newmana – „Boga możemy spotkać dwa razy – w chwili naszej śmierci oraz w dniu dzisiejszym”. Również kaznodzieja przypomniał znaczenie i cel ślubów zakonnych.

Po homilii kandydat odpowiedział na pytania, zaświadczając wobec obecnych, że chce jeszcze ściślej zjednoczyć się z Bogiem poprzez wieczyste śluby zakonne. Podczas Litanii do Wszystkich Świętych kandydat na znak pokornego przyjęcia woli Boga modlił się leżąc krzyżem, podczas gdy cała wspólnota wypraszała wstawiennictwo świętych.

Po litanii ks. Ernests złożył profesję wieczystą na ręce pełniącego obowiązki przełożonego wikariatu łotewskiego ks. Dainisa Kass MIC oraz zobowiązał się do wytrwania w Zgromadzeniu mimo nawet największych trudności. Po wręczeniu krzyża, symbolu profesji, wszyscy obecni profesi wieczyści przez znak pokoju wyrazili radość z przyjęcia ks. Ernesta na zawsze do wspólnoty marianów.

Na zakończenie liturgii ks. Dainis przypomniał, że Bóg jest hojny w udzielaniu łaski powołania, ale niewielu jest tych, którzy odpowiadają na to wezwanie, dlatego wielka radość jest z każdego, kto wchodzi na drogę powołania do życia zakonnego.

Ks. Ernests Jansons MIC został wyświęcony w 2003 roku i jako kapłan diecezji Rezekne-Aglona wstąpił do naszego Zgromadzenia w 2013 roku.  Nowicjat odbył w Skórcu (Polska) i złożył pierwsze śluby w 2015 roku. Służył jako wikary w mariańskich parafiach w Daugavpils i Rezekne, a po złożeniu profesji wieczystej będzie dalej pełnił obowiązki wikarego w Rezekne, zgodnie z decyzją przełożonego generalnego.

Dmitrijs Artjomovs MIC