Polska, Warszawa

Dodano: 09.12.2004

Marianie wydają medal pamiątkowy

Mariański medal dla uczczenia 150.
Jubileuszu ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu N.M Panny

Obverse

Verso

Mennica Państwowa w Warszawie w sierpniu 2004 r. wybiła pamiątkowy medal upamiętniający 150. rocznicę ogłoszenia przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu N.M.P. Medal wybito w brązie oraz niewielką ilość w srebrze. Awers medalu, którego średnica wynosi 6 cm, przedstawia wyobrażenie Matki Bożej Niepokalanej z lilią w prawej dłoni i otoczoną promieniami. Motyw ów zapożyczono z pieczęci zakonu marianów z XVIII w. Napis w otoku po łacinie brzmi: Immaculata Virginis Mariae conceptio sit nobis salus et protectio, oraz daty 1854-2004. Na rewersie medalu przedstawiono popiersie o. Stanisława Papczyńskiego z krzyżem w ręku. Napis w otoku brzmi: Stanislaus a Iesu Maria Papczyński marianorum ab Immac. Conceptione B.V.M. Fundator, oraz data 1673. W ten sposób pomysłodawcy projektu chcieli połączyć jubileusze ogłoszenia dogmatu z faktem powstania w Kościele bez mała 200 lat wcześniej pierwszej męskiej wspólnoty zakonnej pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP.

Pomysłodawcą projektu medalu oraz koordynatorem całego przedsięwzięcia jest br. Andrzej R. Mączyński – Generalny Promotor SPM przy aktywnym współudziale p. Ewy Lodkowskiej, dyrektora administracyjnego SPM w Polsce. Wykonawcą strony plastycznej medalu była jedna ze znanych warszawskich artystów-plastyków specjalizujących się w medalierstwie – p. Wątróbska-Wdowiarska. Sponsorem strony finansowej całego przedsięwzięcia jest prowincja św. Stanisława Kostki z USA.

Decyzją Przełożonego Generalnego mariańskie medale jubileuszowe, wybite z okazji 150. Jubileuszu ogłoszenia dogmatu, wręczone zostaną m.in. gościom Domu Generalnego zapraszanym tradycyjnie 8 grudnia każdego roku na Via Corsica, aby wraz z marianami świętować patronalną uroczystość Zgromadzenia.

Planowane jest również wręczenie wspomnianego medalu wybitego w srebrze Ojcu Świętemu.

Inne aktualności

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie

Wrzesień 9, 2020|

15 sierpnia 2020 roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.

2020-01-06T19:17:30+01:00
Go to Top