Białoruś, Mińsk 

Dodano: 28.05.2016

Mińsk (BY): nowy kapłan na Białorusi

W dniu 28 maja br., kościele katedralnym pw. NMP w Mińsku na Białorusi, metropolita Mińska i Mohylewa arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz udzielił święceń prezbiteratu diakonowi Pawłowi Fiedarowiczowi MIC.

Podczas homilii metropolita mińsko-mohylewski nie krył wzruszenia z faktu, że Kościół na Białorusi „zrodził” kolejnego prezbitera i życzył nowo wyświęconemu wierności wezwaniu oraz charyzmatowi Zgromadzenia.

Na uroczystość święceń przybyli zarówno marianie pracujący na Białorusi, jak również marianie z Polski z ks. Prowincjałem Pawłem Naumowiczem MIC, a także współbracia klerycy z mariańskiego seminarium z Lublina z ks. rektorem Tomaszem Nowaczkiem MIC.

Doniosła uroczystość zgromadziła również bardzo wielu ludzi świeckich, nie tylko z rodziny neoprezbitera, ale także przyjaciół mariańskich oraz przede wszystkim licznych wiernych z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Mińsku, gdzie ks. Paweł Fiedorowicz MIC posługiwał jako diakon.

dn Piotr Szyperski MIC

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-10T21:58:06+01:00