Wielka Brytania, Edynburg

Dodano: 27.12.2002

Msza św. pogrzebowa byłego przełożonego generalnego ks. Fidelisa Grabowskiego MIC

Ksiądz Fidelis Grabowski MIC, były przełożony generalny i prowincjalny (prowincji św. Stanisława Kostki w USA), zmarł 21 grudnia 2002 r. w wieku 85 lat na tętniaka mózgu. Pogrzeb odbył się 27 grudnia w Narodowym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Stockbridge. Liturgii przewodniczył ks. Mark T. Garrow MIC, przełożony generalny; on też wygłosił homilię. Wśród głównych celebransów byli również: ks. Walter M. Dziordz MIC, przełożony prowincjalny, i ks. Joe Roesch MIC, wiceprowincjał.

Ojciec Generał mówił o nim ciepło,  charakteryzując Zmarłego jako „prostego, skromnego człowieka płonącego dla Chrystusa”, wspominał także, że ks. Fidelis był znany nie tylko ze swojej duchowości i jako przywódca, ale też jako miłośnik natury: „Kluczem do zrozumienia ks. Fidelisa jest to, że był człowiekiem wiary. Jego umysł i serce były oświecone wiarą. Przekazywał ją innym”.

Ksiądz Fidelis, pochodził z Evanston w stanie Illinois, urodził się 14 kwietnia 1917 roku. Mając 18 lat wstąpił do marianów. Na kapłana został wyświęcony 22 maja 1945 roku. Studia teologiczne, uwieńczone licencjatem, odbył na Uniwersytecie Katolickim oraz w Seminarium Marystów w Waszyngtonie. Po święceniach został rektorem Niższego Seminarium Duchownego Księży Marianów, a w 1947 – rektorem Domu Studiów w Waszyngtonie. W 1951 roku wybrano go na wiceprowincjała. W tym czasie nadal pełnił funkcję rektora Domu Studiów w Waszyngtonie. Dodatkowo został magistrem nowicjatu. Te funkcję sprawował przez 25 lat formując młode pokolenie marianów w prowincji.

W 1975 roku ks. Fidelis został wybrany przełożonym prowincji św. Stanisława Kostki. Urząd ten pełnił aż do swego wyboru na przełożonego generalnego w 1981 roku. Lata, kiedy kierował prowincją, charakteryzowały się gotowością dzielenia się odpowiedzialnością z radnymi prowincjalnymi; tym samym popierał on prawdziwie kolegialnego ducha zarządzania, zgodnego ze wskazaniami Soboru Watykańskiego II, który wezwał do odnowienia Kościoła katolickiego i jego instytutów.

W roku 1981 został wybrany Przełożonym Generalnym Zgromadzenia, obejmując ten urząd po o. Józefie Sielskim MIC. W listopadzie 1984 roku, niespełna po 3,5 roku z sześcioletniej kadencji, zrezygnował z urzędu z powodu słabego zdrowia. W czasie swej kadencji słusznie domagał się, aby misjonarze mariańscy służący w Brazylii bardziej skupili się na formacji, a tym samym wspierali rdzenne powołania do Zgromadzenia. Dziś w tym kraju kwitną powołania do marianów.

Na ile pozwalało na to zdrowie ks. Fidelisa, w ostatnich latach sprawował on Mszę św., spowiadał i służył kierownictwem duchowym. Wspólnie ze śp. br. Alphie Gagne MIC wklejał w Centrum Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich znaczki do albumów, i z ich sprzedaży gromadził: fundusze na działalność i renowację sanktuarium w Stockbridge.

Ksiądz Fidelis – wielki miłośnik natury – był gorliwym obserwatorem ptaków oraz amatorem botanikiem, geologiem i astronomem. Bardzo lubił swoje spacery po lasach i łąkach Rajskiego Wzgórza (Eden Hill). Posiadał także wspaniałe poczucie humoru i zamiłowanie do książek.

„Ksiądz Fidelis był prostym człowiekiem, odznaczał się zdrowym rozsądkiem zakorzenionym w jego świadomości Boga”, powiedział ks. Dziordz MIC. „Zawsze uważaliśmy go za najbardziej uduchowionego współbrata. Przez długie lata był Mistrzem nowicjuszy naszej prowincji, co samo świadczy o zaufaniu, które prowincja pokładała w ks. Fidelisie, ufając, iż zaiste był to człowiek zdolny do kierowania formacją duchową młodzieży. Głębia jego duchowości była oczywista dla każdego.”

Zmarłego pochowano na cmentarzu mariańskim na Eden Hill w Stockbridge w pobliżu umiłowanych przez niego drzew. Ksiądz Joseph Roesch MIC przewodniczył uroczystości pogrzebu.

Księża Marianie od Niepokalanego Poczęcia NMP są wspólnotą zakonną obejmującą ok. 600 księży i braci, posługujących w 19 krajach świata. Ogólnoświatowe Zgromadzenie Marianów posiada w USA dwie prowincje: św. Stanisława Kostki z siedzibą w Stockbridge, MA, oraz św. Kazimierza z siedzibą w Chicago, w stanie Illinois.

Inne aktualności

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie

Wrzesień 9, 2020|

15 sierpnia 2020 roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.

2019-12-04T16:19:46+01:00
Go to Top