Polska, Licheń

Dodano: 24.10.2007

Nowe mariańskie serie wydawnicze

“Źródła mariańskie” to nowa seria wydawnicza Prowincjalnej Komisji Historii i Duchowości Marianów, którą zainicjowała “Mistyczna świątynia Boga” autorstwa św. Stanisława Papczyńskiego, przetłumaczona z języka łacińskiego przez ks. Wacława Makosia MIC, ale – co charakterystyczne dla nowej serii – z obszernym wstępem Karola Klauzy, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ów wstęp ma charakter interdyscyplinarnego komentarza naukowego do acetycznego dzieła Założyciela marianów, które zostało przezeń napisane z myślą o szerokiej rzeszy odbiorców. Książkę wydało Wydawnictwo Księży Marianów MIC.

Seria “Źródła mariańskie” to inicjatywa edytorska, która w zamyśle redaktorów, księży Andrzeja Pakuły MIC i Kazimierza Peka MIC, ma uzupełniać dotychczasowe kolekcje wydawnicze (“Fontes Historiae Marianorum” oraz “Studia Marianorum”), uwzględniając nowe konteksty badań teologicznych.

Kolejna seria edytorska nosi nazwę “Studia Historica Marianorum” i jest wydawana w ramach działalności naukowego Instytutu Historii i Duchowości Mariańskiej w Licheniu. Redaktorem serii jest dyrektor Instytutu ks. Janusz Kumala MIC. Tytuł pierwszej pozycji – odnoszącej się do postaci jednego z najwybitniejszych marianów – to “Wierny mariańskiej drodze. Materiały z sympozjum historyczno-teologicznego z okazji 250 rocznicy śmierci Sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego (1700-1755) (Balsamao, 24 października 2005 r.)”. Pozycja stanowi zapis trzech sympozjalnych wystąpień ks. Zygmunta Proczka MIC, ks. Basileu dos Anjos Pires MIC i ks. Janusza Kumali MIC wraz ze słowem wstępnym o. generała Jana M. Rokosza MIC i aneksami. Wydawcą jest Centrum Formacji Maryjnej “Salvatoris Mater” w Licheniu.

Zapis bibliograficzny książek:

Papczyński S., Mistyczna świątynia Boga, przeł. W. Makoś, ze wstępem K. Klauzy, Warszawa 2007, ss. 223.
Kumala J. (red.), Wierny mariańskiej drodze. Materiały z sympozjum historyczno-teologicznego z okazji 250 rocznicy śmierci Sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego (1700-1755) (Balsamao, 24 października 2005), Licheń Stary 2007, ss. 116.

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2020-01-06T19:40:29+01:00